På tide med folkeavstemning om monarkiet

Vi trenger diskusjon på prinsipielt nivå når vi diskuterer statsform, ikke «mimredokumentarer» på NRK og VGTV.

Publisert Publisert

RISIKO: Er løsningen å spille lotto med statsoverhodet slik at en tilfeldig person fødes til å bli et symbol vi håper blir en samlende figur, skriver Andreas Sjalg Unneland. Foto: SCANPIX

Debattinnlegg

  • Andreas Sjalg Unneland
    Leder, Venstrealliansen Bergen
  1. Leserne mener

Jeg er enig i at Kong Harald virker som en hyggelig fyr og at det blir trist når han går bort. Like fullt er det naturlig med en diskusjon om statsform når en arving tar over. Problemet med diskusjonen er at den vil være preget av emosjonelle argumenter. Vi trenger diskusjon på prinsipielt nivå når vi diskuterer statsform ikke «mimre dokumentarer» på NRK og VGTV.

I Norge er vi stolte over vår demokratiske arv, men på et område føler vi at vi ikke trenger å være prinsippfaste. Det fødes mennesker inn i en utvalgt familie som skal være overordnet norsk lov. De har rettigheter som gjør at de får en stor kulturell makt, men også tilgang til maktkanaler andre ikke får.

Et lite tankeeksperiment. Tenk deg at du skal konstruere det norske samfunnet på nytt slik du mener er best og mest mulig rettferdig. Vil du virkelig plassere et statsoverhode som skal fødes til rollen på toppen?

En vanlig påstand er at folk ikke ønsker president fordi personen ikke er samlende. Vi trenger ikke se lenger enn til nyvalgte Trump for å se en president som splitter en nasjon. Men er løsningen å spille lotto med statsoverhodet slik at en tilfeldig person fødes til å bli et symbol vi skal håpe at blir en samlende figur?

I argumentet om at kongen er samlende blir hans apolitiske natur dratt frem. Men her vil jeg hevde det motsatte. Det er politikk i at kronprinsen besøker amerikanske våpenprodusenter eller deltar på kondolanseseremonier i Saudi-Arabia. Her er problemet med monarkiet. Vi har svært begrensede måter å holde dem ansvarlige for slike politiske avgjørelser.

Les også

Lenge leve kongen, for kronprinsen er ikke klar.

Hovedargumentet for monarki i Norge er den kulturelle verdien. Det innebærer at monarkiet står som en kontinuitet i den norske statstradisjonen. I kraft av å bevare denne tradisjonen berikes kulturen. Like fullt har argumentet en innebygd udemokratisk kjerne og står i motsetning til folkestyret. Her må vi veie ulike hensyn mot hverandre. Jeg mener det er klart at det demokratiske prinsippet burde veie tyngst i det 21. århundret.

Det er for øyeblikket oppslutning rundt monarkiet selv om en spørreundersøkelse fra i fjor viser utviklingen. Fire av ti, under 30 år som har en mening, svarer at de på fritt grunnlag ville valgt republikk som styringsform i Norge. Derfor er det nødvendig med en større offentlig debatt, og jeg håper kronprins Håkon søker en demokratisk forankring og oppfordrer til folkeavstemning.

Overgangen til ny monark er trolig ikke så langt unna, og tiden for en statsrettslig evolusjon er overmoden. Jeg håper å kunne leve i et Norge der det symbolske overhodet er valgt av folket.

Publisert
Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg