Nok tro og følelser nå

Vi går til legen når vi er syke eller skal behandles med medisiner, vi går ikke til venner eller naboer.

Publisert Publisert

VAKSINERING: I EU er vaksineskepsis ansett som en alvorlig trussel for folkehelsen, og tiltak er iverksatt, skriver legene Rebecca Cox (til v.) og Kristin G-I Mohn. Foto: Ørjan Deisz

Debattinnlegg

  • Rebecca Cox
    Professor, Leder av Influensasenteret
  • Kristin G-I Mohn
    Overlege ved Haukeland Universitetssykehus, Første amanuensis UiB
  1. Leserne mener
iconDenne artikkelen er over to år gammel

Ja, mikrobene som vi bekjemper, er usynlige, meget smittsomme og svært standhaftige.

Ja, de utnytter enhver liten «luke» til å formere seg og smitte videre. En «luke» er et uvaksinert individ.

Ja, vår jobb er å sørge for at disse individene er så få at vi andre holder overtaket på mikrobene, og at den livsviktige flokkbeskyttelsen opprettholdes. For meslinger betyr det at mer enn 95 prosent av barna må være vaksinert.

Ja, da er alle beskyttet, viruset kan ikke smitte videre. Tallet er så høyt fordi meslinger er den farligste av alle barnesykdommer og den mest smittsomme. Ett barn kan smitte cirka 17 andre. Få eller ingen andre virus er så smittsomme. Innlegg med direkte medisinske feil florerer på nettet og konspirasjonsteoriene likeså.

Les også

Egoistisk å ikke vaksinere

Ja, kommunikasjon, informasjon og tillit er det viktigste vi som fagfolk innen helse, vaksiner og medisin skal forvalte. Vi ønsker å bidra til å få frem korrekte fakta for å gi foreldre bakgrunnsopplysninger som er til å stole på og som gjør vaksinevalget enklere.

Ja, for dette handler om harde medisinske fakta, det handler om liv og død og senskader etter sykdom – og nei, det handler ikke om tro og følelser. Det vil si − følelser er alltid med når det gjelder barn, derfor skal vi ta dem på alvor. Dersom foreldre er urolige, bør de snakke med fastlegen eller helsestasjonen og få individuelle råd for sitt barn.

Ja, vi går til legen når vi er syke, skal behandles med medisiner eller opereres, vi går ikke til venner eller naboer. Fordi vi trenger den medisinskfaglige ekspertisen. Det samme gjelder alt annet viktig eller praktisk vi skal ordne i hverdagen, vi går til fagfolk vi stoler på.

Ja, barnevaksiner gis til friske barn, derfor er de underlagt den aller strengeste regulering og sikkerhetskontroll. Til sammenligning er kostholdspreparater klassifisert som mat og ikkemedisiner, og de er underlagt langt lavere kontrollnivå fra myndighetene.

Les også

Over 400.000 har lest denne: «Sølje Bergman er farligere for barn enn vaksiner»

Ja, bivirkninger fra vaksiner er omtrent alltid milde og forbigående, som smerte, rødhet eller feber. Alvorlige bivirkninger som allergisk sjokk er svært sjeldne.

Nei, MMR-vaksinen er ikke koblet til autisme. Denne falske påstanden lever ennå, og er ansett som den største og farligste medisinske bløffen de siste 100 år. Verdens helseorganisasjon (WHO), Center for Disease Control and Prevention (CDC) og Folkehelseinstituttet (FHI) har gode og informative nettsider hvor alle kan lese seg opp på hva som er fakta.

Vi har vaksiner som beskytter mot 26 sykdommer, og ved rasjonell bruk ville mellom to og tre millioner dødsfall kunne vært unngått. La det synke inn, millioner av menneskeliv. 116 millioner barn mottar barnevaksiner globalt hvert år, og 19 millioner barn går glipp av dem.

Så langt i 2017 melder europeiske helsemyndigheter om økende tilfeller av meslinger. Det siste året har Romania, Østerrike, Belgia, Bulgaria, Tsjekkia, Danmark, Frankrike, Tyskland, Ungarn, Island, Italia, Portugal, Slovakia, Spania Sverige – og Norge (!) meldt om barn med meslinger, en farlig sykdom som vi kan beskytte oss mot.

Ja, vi har en kontinuerlig jobb å gjøre med å sørge for fremdeles god vaksinasjonsdekning i Norge, for at de få som ikke kan ta vaksiner også skal være beskyttet. Så nei til vaksinen til en og annen, til de svakeste og minste blant oss, og dem med spesielle sykdommer og allergier som dermed ikke kan motta vaksiner.

Les også

Regelverk blokkerer nye vaksiner

Ja, vi har et ansvar som fagfolk å informere, og alle medborgere har et ansvar om å ikke spre skremselspropaganda som potensielt kan koste liv. Enkelte land har startet med obligatorisk vaksinering, eller koblet vaksinering til barnehageplass eller barnetrygd. I Norge har Arbeiderpartiet foreslått obligatorisk vaksinering. Vi er for frivillig vaksinering, men det fordrer at foreldre har fått riktig informasjon.

Ja til forskning og faktabasert informasjon og høyt nivå av kunnskap og tillit til vårt solide, norske helsevesen. I EU er vaksineskepsis ansett som en alvorlig trussel for folkehelsen, og tiltak er iverksatt. Det paradoksale er at med økende vaksinering og færre sykdomstilfeller, har fokus skiftet til potensielle bivirkninger - den beskyttende virkningen tas for gitt.

Det vanskelige med flokkimmunitet er at vi må fortsette vaksinering hvert år. nei, ingen årskull kan forbli uvaksinerte uten at det får store konsekvenser for alle. Så fagfolk må informere til evig tid.

Aller mest trenger vi nye vaksiner, mot f.eks. Zikavirus og HIV, og ikke bruke tid på å kjempe mot falsk informasjon mot gode og gamle vaksiner vi vet virker og som redder liv hvert år. Vi anbefaler følgende tre linker for dem som ønsker mer informasjon.

1) Meslinger, WHO fakta ark
2) CDC, USA, Hvorfor ta MMR vaksinen?
3) Vaksinebivirkninger, Folkehelseinstituttet

Publisert
Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg