Fjerner med et pennestrøk

Det er dramatisk at regjeringen nå vil gjøre fysioterapi dyrere for store pasientgrupper.

Publisert: Publisert:

EGENANDEL: Mange ikke vil ha råd til fysioterapibehandling med regjeringens forslag, siden flere er uføretrygdet og noen er minstepensjonister, skriver Grete Dafne Røe. ILLUSTRASJONSFOTO: SCANPIX

Debattinnlegg

Grete Dafne Røe
spesialist i psykomotorisk fysioterapi ved Løvstakken fysikalske institutt

Regjeringen har sendt ut et forslag om å avvikle diagnoselisten for fysioterapi, og dermed fjerne fritaket for egenandel som pasientene på denne listen har hatt til nå. Dermed vil regjeringen fjerne rettigheter som pasientgrupper har hatt gjennom folketrygden i over 30 år. Høringsfristen går ut i morgen, 20. september.

Jeg mener at diagnoselisten ikke bør fjernes. Det er mange pasienter med alvorlige diagnoser som er helt avhengig av fysioterapibehandling, på lik linje med medisiner, for å fungere i dagliglivet. Disse bør fortsette å få fri behandling hos fysioterapeut. Dette gjelder alvorlige nevrologiske lidelser, revmatiske lidelser, kreftsykdommer og psykiatriske lidelser, psykisk utviklingshemming samt etter alvorlige operasjoner.

Mange ikke vil ha råd til fysioterapibehandling, siden flere av disse er uføretrygdede pga. sin sykdom, og noen er minstepensjonister. Dette gjelder for eksempel etter hjerneslag, brystkreft, Parkinsson, MS, Celebral parese, leddgikt, Bechterew og andre sykdommer som ikke er forårsaket livsstil. Dette er sykdommer som alle kan bli rammet av og som gir store fysiske utslag og endringer kroppslig og motorisk. Dette er sykdommer som også en del eldre blir rammet av.

Les også

Debatt: Helseforsikring er eit produkt som ikkje virkar og som det ikkje er bruk for.

Når fysioterapitilbudet for de eldre allerede er blitt til de grader svekket, vil fjerning av diagnoselisten ramme de eldre ytterligere.
Fysioterapibehandling gjør at pasienter med disse alvorlige lidelsene får økt livskvalitet og klarer å mestre sin hverdag. Uten behandling vil det føre til funksjonsnedsettelse og i mange tilfelle opphold på sykehus eller en annen institusjon, noe som koster samfunnet langt mer i lengden.

Regjeringen bruker argumenter som likebehandling for å dekke til at de sparer mange millioner på å fjerne fysioterapi som behandlingsmetode for så mange sykdomsgrupper. Det er synd at de på den måten prioriterer vekk fysioterapi for alvorlig syke og fjerner selve lovgrunnlaget for fysioterapibehandling i folketrygdloven.

Publisert:
Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg