Feil om fri rettshjelp

Statssekretær Vidar Brein-Karlsen (Frp) skriver i BT 7. august at Advokatforeningen går til aksjon fordi vi er misfornøyde med en timelønn på 970 kroner. Det er feil.

LIKHET: - Vi mener at også de svakeste i samfunnet skal ha tilgang til de beste og mest erfarne advokatene. Det er bare slik at vi kan sikre likhet for loven, skriver Arild Dyngeland. Arkivfoto: Rune Nielsen
  • Arild Dyngeland
    advokat og leder av Advokatforeningens aksjonsutvalg
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over syv år gammel
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av BTs debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Det kan virke som Brein-Karlsen er i valgkampmodus og derfor lett fristes til å ta et retorisk sleivspark. Vi deltar ikke i noen valgkamp og forventer derfor en mer ryddig omgang med fakta.

Så lenge Frp har vært et parti i norsk politikk har partiets formål vært nettopp å ta den lille manns parti mot et sterk stat. Men når det kommer til spørsmålet om fri rettshjelp er ikke Frp til å kjenne igjen.

Les også:

Les også

Må man være rik for å bruke advokat?

De 970 kronene Brein-Karlsen viser til som advokaters «lønn» er salærsatsen staten betaler per time for advokater som gir innbyggerne i landet vårt fri rettshjelp, men det er ikke lønn. Salæret er en næringsinntekt som skal dekke alle utgifter som kontorleie, materialkostnader, sekretærhjelp, pensjonspremie, forsikringer og så videre. Salæret kan best sammenlignes med takstene som fastlegene får betalt for å yte det velferdsgodet som fastlegeordningen er.

Dessuten får en advokat som ytre fri rettshjelp som regel aldri dekket det faktiske antallet timer som går med til en sak.

Et av våre medlemmer som bistår personer i trygdesaker opplever at hun som regel får kompensert for sju timers arbeid, mens den reelle timebruken er mellom 20 til 30 timer i en trygdesak.

Personer som ønsker å klage på trygdesaker er ofte ikke de mest ressurssterke i samfunnet. Dessverre er de prisgitt at advokater jobber gratis. Det gjør neppe motpartens advokater, det vil si statens egne advokater. Tvert imot ser vi ofte at staten velger advokater som har timepriser på det dobbelte av salærsatsen.

Denne situasjonen er i ferd med å skape et klasseskille i norske rettssaler. Staten mot de svakeste. Ønsker Frp, regjeringen og samarbeidspartiene å stå for en slik politikk?

Vi har ved flere anledninger forsøkt å komme i dialog med justisministeren om salærsaken både gjennom direkte møter, brev og gjennom Stortinget.

I innlegget sitt spør Brein-Karlsen om vi mener at «staten skal betale tre eller fire ganger høyere enn salærsatsen, slik enkelte forretningsadvokater fakturerer?».

Våre krav er oversendt Brein-Karlsen og hans departement skriftlig og vi gjentar dem gjerne: Vårt hovedanliggende er å få på plass en ny forhandlingsløsning, slik at salærsatsen fastsettes i forhandlinger mellom Advokatforeningen og staten, for eksempel slik fastlegesatsene fastsettes. I dag fastsettes salærene ensidig av staten.

Vår andre krav er at salæret heves slik at det tar igjen etterslepet for manglende justering de siste 15 årene. Det innebærer en salærsats på 1200 kroner. Det er langt under timeprisen til forretningsadvokater.

Brein-Karlsen skriver at han ønsker dialog. Det ønsker vi også, vi har gjentatt i mange brev til departement gjennom flere år. Men skal det være en reell dialog må det innebære en vilje til å finne en løsning. Vi ser spor av slik vilje når Brein-Karlsens skriver at: ”det er viktig at salærsatsen er på et nivå som også i fortsettelsen sikrer god kvalitet på tjenesten”.

La oss komme i dialog om dette temaet. Vi ser nå en utvikling der de minst erfarne advokatene er de som sier ja til å ta saker innen fri rettshjelp, mens de mest erfarne takker nei. I rettssystemet er erfaring ofte sammenfallende med kvalitet på den advokathjelpen som ytes. Vi mener at også de svakeste i samfunnet skal ha tilgang til de beste og mest erfarne advokatene. Det er bare slik at vi kan sikre likhet for loven.

Publisert: