Et fremragende eksempel

Norge har altfor mange elever på lavt nivå i matematikk og naturfag. Skal vi snu dette må vi tenke nytt, som de gjør på Amalie Skram videregående skole.

NYTTIG SAMARBEID: Skal vi gjenreise realfagsnasjonen Norge, er vi avhengige av at alle gode krefter bidrar. Samarbeidet mellom Bergen marine forskningsklynge, Universitetet i Bergen og Amalie Skram videregående skole er et fremragende eksempel i så måte, skriver kunnskapsministeren.

  • Torbjørn Røe Isaksen
Publisert:

Norge har altfor mange elever på lavt nivå i matematikk og naturfag, og svært få som presterer på høyt nivå. Skal vi snu denne trenden må vi tenke nytt.

Det gjør de på Amalie Skram videregående skole i Bergen, leser vi i BT 13. januar. Her får elevene bruke matematikken i det virkelige liv — som del av et omfattende forskningsprosjekt i Store Lungegårdsvannet. Elevene kan hente data fra en avansert målestasjon via nettet, og bruke målingene direkte i realfagsundervisningen.

Torbjørn Røe Isaksen.

En slik kobling mellom realfag på videregående skole og forskningsmiljøer på universiteter og høyskoler er noe jeg ser på med stor interesse. Fra før har vi god erfaring med samarbeid mellom arbeidslivet og videregående skoler og ungdomsskoler gjennom Lektor 2-ordningen. Her kommer ansatte fra bedrifter og forskningsinstitusjoner inn i klasserommene for å undervise. Over 260 skoler har til nå deltatt i slike prosjekter.Skal vi gjenreise realfagsnasjonen Norge, er vi avhengige av at alle gode krefter bidrar. Samarbeidet mellom Bergen marine forskningsklynge, Universitetet i Bergen og Amalie Skram videregående skole er et fremragende eksempel i så måte.

Racere i realfag:

Les også

En målestasjon trigger unges interesse

Høsten 2015 la regjeringen frem en ny, nasjonal realfagsstrategi. Den har fått navnet «Tett på realfag», nettopp fordi barn og unge skal være tett på realfag fra de begynner i barnehagen til de går ut av videregående skole. Målet er å få flere elever som presterer på høyt nivå i matematikk, naturfag og teknologi.

Våren 2015 gikk over 20 prosent av norske 10.-klassinger ut av ungdomsskolen med karakteren 1 eller 2 i standpunkt i matematikk. Det er alvorlig når vi vet at karakteren som du får i matematikk på ungdomsskolen, har stor betydning for om du greier å fullføre videregående skole.

Skal vi greie å løse realfagsproblemet, må vi starte tidlig. Og vi må sørge for at alle barn og unge får med seg et minimum av realfagskunnskaper når de går ut av ungdomsskolen og videregående skole.

«Alle» vil gå på Amalie Skram:

Les også

Mest populær i Hordaland

I 2015 fikk 34 kommuner status som Norges første realfagskommuner. Disse kommunene blir viktige eksempler på hvordan man i praksis løser realfagsproblemet i norsk skole. Odda er foreløpig eneste kommune i Hordaland med status som realfagskommune.

I 2016 vil regjeringen legge frem en ny tiltaksplan for realfag, som følger opp realfagsstrategien. Det vil også bli lagt frem et eget realfagsbarometer, som viser status for fagene i Norge.

Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg