Ja, Myksvoll, flere må bo i sentrum!

Morten Myksvoll hevder at bare huseiere er velkommen som beboere på Sydnes og Nøstet. Hvor tar han det fra?

Publisert: Publisert:

ENGASJERTE: Velforeningen vår beskyldes for å ha sabotert en visning i forrige uke. Men engasjerte beboere møtte bare opp utenfor visningen og serverte kaffe, kaker og et velkomstbrev, skriver Tormod Carlsen. ARKIVFOTO: ØRJAN DEISZ

Debattinnlegg

Tormod Carlsen
Styreleder, Sydnes og Nøstet velforening

I innlegget «Fleire må bu i sentrum» 19. august viser Morten Myksvoll både at han ikke har greie på sosial boligpolitikk og byutvikling, og at han ikke har satt seg inn i hva sentrumsbeboere slåss for – bl.a. med aksjonen «Heller husmor enn hushai».

La oss ta den mest åpenbare feilslutningen hans først. Myksvoll hevder at bare huseiere er velkommen som beboere på Sydnes og Nøstet. Hvor dum er det egentlig lov å gjøre seg? Selvsagt er leietakere mer enn velkommen i Bergen sentrum.

Tormod Carlsen

De fleste fastboende huseiere har selv falt for kvaliteten ved å bo i sentrum da de var unge leietakere, og gjerne også studenter. Og svært mange av oss fastboende leier ut til både studenter og andre. At Bergen har et sentrums-universitet, er hovedsakelig til stor berikelse for byen. Forslaget om boplikt innebærer at enten må huseier selv bo i et hus som også leies ut, eller så må huseier sørge for at en ansvarlig representant for huseier bor i huset; rett og slett leie ut en «portnerbolig» der «portneren» eller «portnerfamilien» kan være kontaktledd mellom utleier og de andre leietakerne i bygget. Dette vil åpenbart være til fordel både for leietakerne og for nabolaget, og virke forebyggende mot f.eks. støy og forsøpling. Les også:

Les også

Foreldres lommebok skal ikke bestemme om man har muligheten til å eie sin egen bolig.

Når det gjelder hyblifiseringen som har bredt om seg i sentrum de siste 20-30 årene, så ønsker vi bare at kommunen skal sikre at vedtatte regler om maks 20 prosent hybler skal overholdes. Dette er kommet inn i sentrumsplanen fordi man ønsker å sikre mangfoldet i boligområdene; at både par, enslige og barnefamilier skal kunne bo i alle boligområder. Husk at det finnes både småbarnsfamilier og andre enn studenter som trenger utleiebolig. Og er det noe som stenger disse gruppene ute fra utleiemarkedet, så er det hyblifiseringen. Det er nemlig ikke mange andre enn studenter som har mulighet til å betale fem-seks tusen kroner for en hybel eller et rom i et kollektiv. Uten regulering av dette vil sentrum om få år bestå av bare studenter og en middelaldrende «overklasse» som har råd til dyre sentrumsboliger.

Les også:

Les også

Ønskes leid: 28.725 hybler

Så til Myksvolls horrible påstander om at sentrumsbeboere motsetter seg fortetting. «Not in my backyard» er visstnok et fenomen, men det har jeg i min tid som velforeningsleder i rundt 20 år aldri støtt på i Bergen sentrum. Tvert i mot er det vel ingen som ivrer mer for å få boliger på parkeringsplasser, rivningstomter, godsterminalen og havnen enn beboerne og velforeningene i sentrum. Det er bra for både bomiljøet, naturmiljøet og næringslivet å få så mange sentrumsbeboere som mulig. At velforeningene kjemper mot utbygging av de få grønne lungene og lekeplassene som finnes, må absolutt ikke forveksles med kamp mot fortetting. Først og fremst handler det om miljø, folkehelse og bokvalitet for både nåværende og kommende beboere. Eller som Myksvoll skriver så vakkert: «me skal prise oss lukkelege over kvar og ein som vil halde sentrum i live».

Til slutt lurer jeg på hvorfor Morten Myksvoll beskylder oss for å ha sabotert en vising. Kanskje han og andre BT-lesere har latt seg forvirre av BTs overskrift: «Visningen ble sabotert».Hvor tok dere den fra, BT? Engasjerte beboere møtte opp utenfor visningen og serverte kaffe, kaker og et velkomstbrev. Ingen ble hindret i å gå på visning, og tonen var gemyttlig under hele aksjonen. Hvis dette er sabotering av en visning, er visst både BT og «hushaiene» paranoide.

Publisert:
Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg