• BEST OG AKSEPTERT: Det er stor skilnad på å vere best og å bli akseptert, men i vårt samfunn har det ein tendens til å henge altfor tett saman. FOTO: MARIA HATLØ

Er det ikkje nok å vere meg?

Vi skal vere best, men eg vil berre ha ein kvardag der det er sosialt akseptabelt å ikkje ville bli noko stort.