Ja, vi tar utfordringen

DEBATT: Vi skal styrke formidlingen av forskning, skriver Dag Rune Olsen, rektor ved UiB.

Publisert: Publisert:

FORMIDLING: Rektor Dag Rune Olsen fra Universitet i Bergen formidler at han arbeider for at Universitet skal bli flinkere til å formidle. Foto: Eivind Senneset

Debattinnlegg

Dag Rune Olsen
Rektor UiB

I BT 30. september utfordrer stipendiat Ragnhild Schrøder Hansen fra Institutt for fysikk og teknologi meg. Hansen tar opp forskeres mulighet for å drive med forskningsformidling, og ønsker seg bedre kår for allmennrettet forskningsformidling.

En kjerneoppgave

Universitetet vurderer formidling som en kjerneoppgave på linje med forskning og utdanning. Jeg er stolt og glad for at mange av våre forskere og stipendiater bruker mye krefter på formidling, både til studenter, brukere av forskningen og til et allment publikum.

Dette skal vi fortsette med. Universitets— og høyskoleloven slår fast at universiteter og høyskoler skal «bidra til å spre og formidle resultater fra forskning» og «legge til rette for at institusjonens ansatte og studenter kan delta i samfunnsdebatten».

Et mål i strategien

I UiBs strategi har vi et mål om å bidra til å styrke det offentlige ordskiftet og til en samfunnsutvikling som er basert på kunnskap. Viktigst er det likevel at forskerne formidler fordi de brenner for forskningen sin og gjerne deler det de finner ut med andre.

Det er viktig at doktorstipendiater skal kunne bruke tid på å formidle forskningen sin til et bredt publikum. Ved UiB har vi allerede en ordning der stipendiater kan få registrert forskningsformidling som en del av doktorgraden. Høsten 2012 anbefalte dessuten Forskningsutvalget og universitetsledelsen at deltakelse i Forsker Grand Prix også godkjennes som en del av forskerutdanningen. UiB har en egen pris for formidling, fond som støtter formidlingsprosjekter og i tillegg en rekke andre formidlingstiltak som vi stadig utvikler.

UiB skal nå i gang med en ny og helhetlig handlingsplan for omverdenen. Forskningskommunikasjon er her et sentralt tema. Her vil det komme forslag og løsninger på noen av de utfordringene forskere i dag står overfor når det gjelder formidling. UiB må vurdere hvordan vi kan bli enda flinkere til å synliggjøre den omfattende formidlingsvirksomheten som foregår her.

Publisert:
Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg