Motstand mot atomkraft er rasjonelt begrunnet

Lav risiko for en katastrofal ulykke forutsetter fravær av menneskelig feil, krig og jordskjelv. Noe som ikke kan utelukkes.

Vi kan aldri gardere oss helt mot ulykker, mener innsenderen. Bildet er fra Fukushima i Japan, der det var en atomkraftulykke i 2011.
  • Ole R. Vetaas
    Professor i Miljøgeografi, Bergen
Publisert: Publisert:
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av BTs debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Representanter fra det nyetablerte firmaet til Trond Mohn, Norsk Kjernekraft AS, hevder at de kan bygge atomkraft i Norge uten nevneverdige miljøproblemer.

De som heller vil satse på energisparing, havvind, solceller og vannkraft, fremstilles som irrasjonelle – og Støre og Solberg er eksempler på irrasjonelle politikere som ikke har skjønt hvor ufarlig atomkraft er.

Realpolitikeren Angela Merkel, med doktorgrad i fysikk, besluttet å bygge ned kjernekraften i Tyskland etter atomkraftulykken i Fukushima, skapt av jordskjelv i Japan i 2011. Den påfølgende tsunamien hadde ingen forutsett. Den forårsaket en reaktoreksplosjon med spredning av radioaktive stoffer, og 160.000 mennesker måtte evakuere.

Problemet med atomkraft er mangel på bærekraft, og det forutsetter fravær av menneskelig feil, krig og jordskjelv.

Faksimile Bergens Tidende. Allerede i august 1973 var kjernekraft et hett tema på Vestlandet. Til tross for overskriften er det ennå ikke kjernekraft i Bergen i 2023.

Dekker man dagens energi behov uten at det går utover de kommende generasjoner, er det bærekraftig. Det er ikke bærekraftig å gi ansvaret for å lagre det farlige avfallet til de kommende generasjoner i mange hundre år frem i tid.

Lav risiko for en katastrofal ulykke forutsetter fravær av menneskelig feil. Med «Helge Ingstad» og Follobanen friskt i minne er det opplagt at menneskelige feil aldri kan utelukkes, for eksempel Tsjernobyl-ulykken i 1986.

Bør det bygges atomkraftverk i Norge?

Lav risiko forutsetter fred og fravær av jordskjelv der kraftverket og avfallet er plassert. I disse krigsdager er det ingen som garanterer fred i mange hundre år, eller fravær av alvorlige jordskjelv, selv ikke i Norge.

Problemet med atomkraft er at konsekvensene er ekstremt store når det går galt, slik vi så i Tsjernobyl i 1986 og i Fukushima i 2011. Med flere atomkraftverk øker risikoen for fryktelige og uforutsette katastrofer som ødelegger naturen vi er avhengig av.

Publisert: