Dropp Rødt-hetsen, BT!

BTs kommentatorer bekrefter at i krig er sannheten det første offer.

Torstein Dahle mener BTs kommentatorer fremstiller partiet Rødt feil og drar inn forhold som ligger 40–50 år tilbake i tid.
  • Torstein Dahle
    Bystyremedlem Rødt 1987-2019
Publisert: Publisert:
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av BTs debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

BTs kommentatorer er på felttog mot Rødt. Rødts ledere og representanter er falskspillere, som etter beste evne prøver å skjule det egentlige Rødt. BTs kommentatorer avslører sannheten om Rødt.

Stig Arild Pettersens kommentar mandag 23. januar er på jakt etter «Rødts egentlige ærend». Rødt forsøker «å lure folk til å tro at de egentlig vil Ukraina godt». Men det som Rødt egentlig vil, er «å frata ukrainerne muligheten til å forsvare seg og presse dem til forhandlingsbordet».

Dette er blank løgn. Rødt har aldri foreslått noen våpenblokade av Ukraina. Ukrainerne trenger selvsagt våpen for å kunne føre forsvarskrigen mot russisk angrep og okkupasjon. Men skal ALLE land som støtter Ukraina, spille samme rolle?

Er det ikke nyttig for Ukraina å ha flere kort å spille på? Irland, Østerrike og Sveits har overlatt våpenleverandørrollen til andre. Rødt har foreslått og støttet hjelp med alle andre midler enn våpen og soldater.

Les også

Flertall i Rødts stortingsgruppe for våpen til Ukraina

Selvsagt pågår det rett som det er forhandlinger mellom Ukraina og Russland via mellommenn, som f.eks. den viktige kornavtalen, der kontakten gikk gjennom Tyrkias Erdogan. Han har også tilbudt seg å forestå fredsforhandlinger. Ukraina kan kanskje ha nytte av en part som har mindre egeninteresse i dette enn Erdogan?

Det er en selvfølge at ukrainerne selv må styre tidspunkt og innhold i det de måtte ønske å forhandle om. Men Norges rolle internasjonalt kunne være å tilrettelegge en forhandlingskanal som ikke var styrt av egeninteresser.

Det er jo tragikomisk å påstå at det lille partiet Rødt i Norge skal ha ambisjoner om å tvinge Ukraina til forhandlingsbordet.

Rødt støtter ukrainernes kamp, ifølge innsenderen. Bildet er fra utbombede Borodjanka i Kyivs forsteder.

Gerd Tjeldflåts kommentar fredag 20. januar tar likevel prisen. Hun drøfter standpunkter som Rødt og forgjengeren Rød Valgallianse aldri har hatt.

Den andre forgjengeren, AKP, som også var med på å stifte Rødt i 2007, settes i fokus. Men AKP har aldri vært tilhenger av Nord-Korea.

AKP hadde høy profil i Norge mot daværende Sovjets kvelertak på Tsjekkoslovakia, utviklet omfattende solidaritetsarbeid med den opposisjonelle polske fagbevegelsen Solidaritet ledet av Lech Walesa, bl.a. ved å samle inn midler til trykkerimaskiner som Solidaritet brukte i sitt arbeid.

Les også

Slik bidrar Høyre-toppen i krigen

Tjeldflåts artikkel drar opp det gamle begrepet «væpnet revolusjon» som ble brukt av AKP på 1970-tallet, for 45–50 år siden, men som meg bekjent aldri har vært brukt i noe RV-program, heller ikke før RV ble et selvstendig parti i 1991.

Begrepet «væpnet revolusjon» tok AKP et oppgjør med utover på 1980-tallet. Det finnes ett eksempel fra 1990-tallet, fra debatten rundt Lundkommisjonen. Hær og politi er maktmidler som staten rår over.

Når folk mobiliserer for å utfordre makthaverne, er det selvsagt tåpelig å gjøre oppgjøret til et væpnet oppgjør, der makthaverne har alle kortene. En ny verden er mulig, men dit når man ikke med en slik parole.

Les også

Handelen har tatt seg opp. Ukraina vil ha norsk sjømat, men møter to utfordringer.

Selv i den mest hektiske McCarthy-tiden på 1950-tallet var det vel ingen som prøvde å angripe folk for standpunkter som enkelte hadde hatt for 40–50 år siden, før 1. verdenskrig. Men Tjeldflåt har tydeligvis ingen hemninger: Nå skal spøkelset «væpnet revolusjon» opp av hatten.

AKP gjorde noen viktige feil på 1970-tallet, men tok oppgjør med dem på slutten av 1970-tallet og utover på 1980-tallet. Til forskjell fra Høyre-folk som tidlig på 1970-tallet gikk i gatene og ropte «Bomb Hanoi», en vietnamesisk storby. I Libya, førti år senere, gikk Høyre entusiastisk inn for bombing da også.

Med sine falske beskyldninger om Rødt bekrefter BTs kommentatorer at i krig er sannheten det første offer. Trist at det gjelder BT.

Publisert: