Boikott bompengeringen

DEBATT: Tar du utfordringen allerede neste fredag?

Publisert: Publisert:

FORBRUKERMAKT: Vi må spørre oss hva slags samfunn og omgivelser vi ønsker, og stemme i samsvar med det, skriver Line Alice Ytrehus. Foto: Helge Skodvin (arkiv)

Debattinnlegg

Line Alice Ytrehus
Landås

Den nye bompengeringen skaper problemer for mange. Den rammer urettferdig, spesielt personer med bevegelseshemming, og barnefamilier i forstedene som er avhengige av bilkjøring for å få hverdagen til å gå opp.

Bompengeringen i Bergen bringer inn 86 millioner kroner i måneden: penger kommunen trenger for å iverksette vår lokale del av Nasjonal transportplan.

Bompengene er allerede regnet inn i budsjettet for veier og transport i årene fremover. Det er en del av Høyre og Fremskrittspartiets politikk å bygge mer, større og bedre veier gjennom offentlig-og privat spleiselag, kombinert med privatisering og en offentlig «sparepolitikk», som gjør oss alle til kunder.

Les også

LES OGSÅ: Historien om bompenger

Hvis alle som har mulighet til det, bruker sin forbrukermakt til å boikotte bompengeringen én dag i uken, er politikerne nødt til å tenke i nye baner.

La oss si at alle som kan, bestreber seg på å boikotte bompengeringen hver fredag. Du kan for eksempel

  • organisere samkjøring (gjerne med en som har elbil)
  • reise kollektivt
  • sykle eller gå hele/deler av veien
  • bruke båt eller el-sykkel
  • avspasere eller ha hjemmekontor, ha virtuelle møter og digitale samarbeidsløsninger

Line Alice Ytrehus. Foto: Privat

Bilismen omformer oss og våre omgivelser fra kulturlandskap til asfaltjungel. Bilen er tegn på det moderne, på fart og effektivitet, men også på matpakkekjøring, bilringer og ødeleggelse av naturen i oss og rundt oss. Noen kjører fordi vi trives med det, andre fordi vi må.

Derfor er nok ikke bompengeringboikott mulig for alle, men la oss si at halvparten klarer å finne andre løsninger om fredagene. Tenk på konsekvensene.

Les også

LES OGSÅ: Klem en bompengemotstander!

Bompengeinntektene vil gå ned med halvannen million kroner hver fredag, eller seks millioner kroner i måneden. Det blir et sterkt politisk signal før valget, og politikerne må finne andre politiske løsninger.

Samtidig blir bilkøene mindre, luften renere og du sparer både bensin-og bompenger.

Vi må spørre oss hva slags samfunn og omgivelser vi ønsker, og stemme i samsvar med det. Og hvis politikerne mot formodning ikke bryr seg om boikott én gang i uken, kan vi sikkert klare å boikotte en dag til når nye rutiner har gått seg til litt.

Tar du utfordringen allerede neste fredag?

Publisert:
Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg