Vi arvet et skoleforfall uten sidestykke

DEBATT: Høyre, som styrte Bergen i 12 år, bør holde seg for god for enkel populisme.

Publisert:

LITE KLEDELIG: At Spurkeland velger å ikke ta noe ansvar for at Høyre, som styrte Bergen i tolv år, ikke sørget for nok skoleplasser i Årstad bydel, er lite kledelig, skriver skolebyråd Linn Kristin Engø og byrådsleder Roger Valhammer. Foto: Rune Sævig / Alice Bratshaug

Debattinnlegg

  • Linn Kristin Engø
    Byråd for barnehage, skole og idrett (Ap)
  • Roger Valhammer
    Byrådslederkandidat, Ap

Da Ap vant valget i 2015, arvet vi ikke bare en kommuneøkonomi som hadde gått over styr. Vi arvet også et skoleforfall uten sidestykke fra Høyre og Frp.

«Jeg har aldri sett så omfattende vanskjøtsel på et bygg når det kommer til fuktskader. Det hele er rett og slett trist», sa senioringeniør Elisabeth Nesbakken Haugen ved SINTEF til BA i 2011.

Uttalelsene gjaldt Landås skole. Også på Varden sto det dårlig til. Store deler av skolen ble anbefalt revet i 2009, men rapporten ble holdt hemmelig for skoleledelsen og bystyret i to år.

Alt i 2006 vedtok bystyret vedtok at Landås, Møhlenpris og Varden skoler skulle pusses opp eller bygges nytt. Høyre-byrådet fulgte ikke opp.

Først da Arbeidstilsynet instruerte Høyre-byrådet om å legge frem en tiltaksplan for elleve av de verste skolene, ble byrådet tvunget til handling. I byrådets egen sak står det blant annet at «Sintef konkluderte med at ikke noen av bygningsdelene ved Landås skole burde brukes til undervisning, og at risikoen for helseplager hos brukerne var uakseptabelt høy.».

I valgåret 2015 var 10.000 elever berørt av skoleforfallet. 21 skoler manglet inneklimagodkjenning. Samtidig hadde Høyre-byrådet fjernet eiendomsskatten, for så å gjeninnføre den på dobbelt nivå. Til tross for at pengene var satt av til å pusse opp skolebyggene, ble de ikke brukt opp.

De som betalte prisen for Høyres manglende prioriteringer var elever og lærere.

Les også

Her er de overfylte skolene i Bergen

Derfor er det med en viss undring vi leser innlegget til tidligere skolebyråd Charlotte Spurkeland fra Høyre i BT 24.juli. Spurkeland mener at Ap må ta skylden for at Kronstad skole er full.

Et enkelt googlesøk viser at Spurkeland var skolebyråd fra oktober 2014 til januar 2015. Tre måneder seinere avslørte NRK at skolekapasiteten i Årstad bydel var sprengt. Daværende byrådsleder Martin Smith-Sivertsen meldte at det slett ikke var krise, og at kommunen ville overta Hunstad skole for å løse kapasitetsutfordringene ved Kronstad.

At Spurkeland velger å ikke ta noe ansvar for at Høyre, som styrte Bergen i tolv år, ikke sørget for nok skoleplasser i Årstad bydel, er lite kledelig.

Dette byrådet tar ansvar for å pusse opp, bygge nytt og utvide skoler. I perioden 2015–2019 er nær 30 skoleprosjekter fullført, påbegynt eller under planlegging.

Vi setter av mer penger til vedlikehold, for at bergenselevene aldri igjen skal havne i situasjonen de var i under skoleforfallet. Ap kommer ikke til å la kortsiktig tenkning og ideologi gå foran trygg styring av byen og bergensskolen. Noen ting er simpelthen for viktig.

Det lar seg dessverre ikke gjøre over natten. Det krever nøye planlegging, for at oppussingsperioden også skal være best mulig for elever og lærere.

Les også

Slik ser det ut inne på Midtun skole

I tillegg jobber byrådet for at alle barn skal få gå på sin nærskole. Slik er det ikke nødvendigvis i dag. Det skyldes den eksisterende skolestrukturen da nærskoleprinsippet ble vedtatt i 2000. Vi har nesten 90 skoler i Bergen og legger dette prinsippet til grunn for alle endringer som gjøres.

Kommende skoleår er det plass til alle nye førsteklassinger på kommunens grunnskoler. Alle har fått plass i sin skolekrets. Elever som søker om å få gå på en annen skole enn den de hører til, skal normalt få lov til dette, dersom skolen har ledig kapasitet.

Målet til byrådet er at alle elever skal få tilbringe skolehverdagen i sunne og gode skolebygg. Vi er overbevist om at det bidrar til både læring og trivsel.

Vi forstår at Høyre merker at valgdagen nærmer seg, men tidligere byråder og et parti som har styrt Bergen i tolv år, bør holde seg for gode til enkel populisme.

Har du meninger? Send oss en e-post. Følg BTmeninger på Facebook!

Publisert:
Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg