Slik får vi flere bergensere til å sykle

Drastiske tiltak må til.

Publisert: Publisert:

FORKJØRSVEI: Syklister må få forkjørsvei på steder hvor hovedsykkelvei og bilvei krysser hverandre, foreslår innsenderen. Foto: Eirik Brekke (arkiv)

Debattinnlegg

Lars R. Hole
Naturvernforbundet Hordaland

Etterdønningene av lokalvalget er i ferd med å legge seg, og vi får trolig et rødgrønt styre i Bergen med vilje til å dempe biltrafikken. Det nasjonale nullvekstmålet for biltrafikk i de store byene ligger fast.

Siden folketallet i Bergen forventes å øke i årene fremover, må altså fossilfrie transportformer få et oppsving.

Bergen kommune har lagt en ny sykkelstrategi for 2019–2030 ut på høring. Planen er å øke sykkelandelen av reiser i Bergen fra dagens begredelige tre prosent. Hovedmålet er at flere skal sykle mer.

Dokumentet på 74 sider inneholder en rekke gode og konkrete tiltak for sentrum og bydelene. Særlig er ambisjonene store for sentrum, der det forventes at andelen sykkelreiser vil øke betydelig ved å lage et mer sammenhengende sykkelveinett, flere sykkelparkeringsplasser og så videre.

Mange av disse tiltakene var også med i forrige sykkelstrategi, men mange mål ble ikke nådd, og sykkelandelen har ikke økt de siste ti årene.

SYKKELBYEN: Sentrum mellom Bystasjonen og Den Nationale Scene må gjøres bilfritt, skriver Lars R. Hole. Foto: PRIVAT

Vi mener derfor at mer drastiske tiltak må til. Først og frem støtter vi planen om at sentrum mellom Bystasjonen og Den Nationale Scene må gjøres bilfritt. Kun vare- og kollektivtransport, samt handikapkjøretøy, kan tillates her.

Dernest må syklister få forkjørsvei på steder hvor hovedsykkelvei og bilvei krysser hverandre, slik som ved Michael Krohnsgate og på Mindemyren.

På denne måten vil syklistene oppleve å være prioritert og få økt sikkerhet. Trolig vil sykkelandelen da krype oppover.

Publisert:
Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg