Aps hestehandel

Åsanes innbyggere fortjener ikke Arbeiderpartiets tørre brød og overprisede sirkus.

OVERPRISET: Åsanes innbyggere fortjener i alle fall ikke en bybane det ikke finnes noen unison oppslutning om, skriver innsender. Bård Bøe

Debattinnlegg

Otilie B. Stokseth
Styremedlem, Bergen Senterparti

Otilie B. Stokseth privat

I BT 28.04 skriver fylkesstyremedlem i AUF i Vestland, Djani Behram, at det er «skummelt» at Bergen Høyre i det siste har «vinglet kraftig på om man skal bygge Bybanen til Åsane». Behram må leve et komfortabelt liv: At politikere har begynt å vurdere å ta ansvar for hvordan offentlige midler blir brukt, det synes han altså er fryktinngytende.

AUF-erens eget moderparti, med Harald Schjelderup i spissen, later imidlertid til å spille et politisk spill som er langt skumlere enn Høyres «vingling». Arbeiderpartiet gikk til valg på at de ville ha bybanen i tunnel bak Bryggen. Dette standpunktet solgte de i en hestehandel. Så fort det viste seg at det kunne gi dem byrådsmakt, var ønsket om å holde Bryggen bybanefri borte i en fei. Med det trosset de også svært mange av sine velgeres ønske i samme slengen.

Åsanes innbyggere fortjener ikke Høyres vingling. Det har Behram helt rett i. Men Åsanes innbyggere fortjener i alle fall ikke Arbeiderpartiets tørre brød og overprisede sirkus: En bybane det ikke finnes noen unison oppslutning om, ikke engang i Åsane.

Det de fortjener, er politikere som tar økonomisk ansvar. Derfor har Senterpartiet i Bergen vedtatt at det ikke skal bygges bybane til Åsane. En kan oppnå vel så mange goder med andre løsninger, for en langt mindre sum enn det prislappen på Bybanen tilsvarer.

El-busser er en slik mulighet, eller bussmetro (BRT), slik professor i økonomi ved UiB, Hans K. Hvide, har tatt til orde for. De kan sikre både god luftkvalitet og arbeidsplasser, og trenger ikke engang å finansieres med økte bompenger.

Blant Åsanes 40.000 innbyggere bor det familier som kjører til butikken, skolen og fotballtreningen. De fortjener at politikere håndterer makten på forsvarlig vis, ikke en uønsket bybane som de selv må ta regningen for.