Politivoldforskningen førte til en feilforståelse av samfunnet

I tillegg bidro den til en omfattende sløsing av offentlige midler.

Publisert Publisert

STØTTER LØGN: Ottar Helleviks manglende refleksjon gir i praksis støtte til at løgn i politivoldsforskningen aksepteres, skriver de tre forfatterne. Foto: Geir Martin Strande

Debattinnlegg

  • Bjarne Kvam, Per Christian Magnus og Tom Kristensen, forfattere av «Politivoldsaken: Norges største forskningsskandale»

Professor Ottar Hellevik etterlyser hva vi mener med at Nordhus og Vogts forskning fikk stor samfunnsmessig betydning, og hvorfor prosjektet deres var en større forskningssvindel enn den Jon Sudbø sto bak.

Først: Forskningen til Nordhus og Vogts, samt Bratholm, førte til en betydelig feilforståelse av det samfunnet vi lever i hos mange. Som professor Willy Pedersen skriver i sin anmeldelse av boken i Morgenbladet: «Politivoldssaken i Bergen formet en generasjon av radikale studenter.» Dernest førte «forskningen» til en omfattende sløsing av offentlige midler. Vi fikk det offentlig finansierte Bratholmutvalget i 1982.

I 1986 utløste Nordhus og Bratholm en stor politiaksjon – da oslopolitiet etterforsket bergenspolitiet i et halvt år. Dernest kom en lang rekke straffesaker, med all den ressursbruk det innebar. Bratholm reiste injuriesak mot politiet, og fikk Universitetet i Oslo til å betale stortingsstenografer til å referere rettssaken, og utgi dette i trykt form. Bumerangsakene ble gjenopptatt. Og i 2002 ble det hele kronet med at staten betalte Nordhus og Vogts erstatning på cirka 2 millioner.

I tillegg brukte en rekke akademikere mye av sin arbeidstid til å engasjere seg i et prosjekt som, etter vår mening og undersøkelser, har vist seg i stor grad å bygge på løgn og halvsannheter. Alt i alt er det ikke tvil om at meget store offentlige ressurser kunne vært benyttet til langt mer konstruktiv virksomhet enn å ha en forskningssvindel som omdreiningspunkt.

Professor Hellevik var en viktig person i det støtteapparatet som til slutt fikk hvitvasket en forskningssvindel. Det er tankevekkende at han ikke i det hele tatt reflekterer over sitt eget bidrag. Vi tror ikke Hellevik mener at løgn kan godtas som «forskningsmetode». Men hans manglende refleksjon over det som har skjedd, gir i praksis støtte til at løgn i politivoldsforskningen aksepteres.

Bjarne Kvam er tidligere journalist i Bergens Tidende.

Publisert

Les mer om dette temaet

  1. – «Politivoldsaken» er en viktig utgivelse

  2. Professor: – Politivoldsbokens egne svakheter og feil er pinlig åpenbare

  3. – Jeg var 14 år første gang jeg ble slått av politiet

  4. Flere leger og tannleger husker ikke at de har blitt kontaktet av forfatterne av ny bok om politivoldssaken

Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg
  1. Forskning
  2. Universitetet i Oslo
  3. Bergen
  4. Kvam
  5. Bok