Bergens arkitektur må løftes til et nytt nivå

Fokus på antall kvadratmeter har ofte vært større enn på kvaliteten på det som har vært bygget.

Publisert Publisert

SUNDT-BYGGET: – Hvert eneste nye byggeprosjekt i denne byen er med å skape omgivelser vi skal bo i og være stolte av i fremtiden, slik vi i dag er stolte over Mariakirken og Bryggen, Sundt og Kalmarhuset, Grieghallen og Hovedbrannstasjonen, skriver Maria Molden. Foto: Jan M. Lillebø

Debattinnlegg

  • Maria Molden
    Byarkitekt, Bergen kommune

Det siste halvannet år har vi som jobber hos Byarkitekten arbeidet målrettet for å skape forståelse for arkitekturens betydning, og hvordan arkitektur er et viktig verktøy for å nå overordnede samfunnsmål for Bergen som en attraktiv og aktiv gåby.
Vi sitter i åpne lokaler på gateplan i Bergen sentrum og inviterer inn til diskusjon der prosjektenes muligheter løftes.

Dette er ofte en mangelvare i dagens forvaltning. Det er svært etterlengtet i bransjen å kunne få en dialog og faglig motstand som er forankret i felles mål.

Vi ser at det nytter. Det nytter å skape forståelse for at alle er med på noe som er større enn seg selv.

Denne uken leverte vår etat et nytt forslag til Bergen kommunes arkitekturstrategi, med tittelen «Arkitektur +». Arkitektur skapes ikke alene, men blir til gjennom gode samarbeid og konstruktive prosesser.

Les også

Nå er Bellevue solgt

Dokumentet skal være en felles diskusjonsplattform mellom kommune og utbyggere, og resten av aktørene i byutviklingen.

Strategien gjør det tydelig hva vi mener med god arkitektur, og setter fokus på arkitekturens virkning.

Våre fysiske rammer former oss som mennesker og samfunn.

Bergen har gjennom historien brukt arkitektur bevisst for å gi kvalitet til byen, og fremragende arkitektur påvirket av internasjonale strømninger har funnet sin form i det bergenske bylandskapet.

Hvert eneste nye byggeprosjekt i denne byen er med å skape omgivelser vi skal bo i og være stolte av i fremtiden, slik vi i dag er stolte over Mariakirken og Bryggen, Sundt og Kalmarhuset, Grieghallen og Hovedbrannstasjonen.

Vår ambisjon er at arkitekturarven skal videreføres ved at alle nye bygg og anlegg beriker byen gjennom arkitektur av høy kvalitet, og styrker Bergens identitet og attraktivitet lokalt og internasjonalt.

BRYGGEN: Vår ambisjon er at arkitekturarven skal videreføres ved at alle nye bygg og anlegg beriker byen gjennom arkitektur av høy kvalitet, og styrker Bergens identitet og attraktivitet lokalt og internasjonalt, mener Maria Molden. Foto: Tor Høvik

I arkitekturstrategien ser vi på utfordringene og mulighetene som en kompakt byutvikling mellom fjellene gir oss. Målet er å utvikle og ivareta særpreget i fortettingen.

Bergen har de siste årene hatt en aktiv fortettingspolitikk, der det er gitt grønt lys for stor fortetting i eksisterende småhusområder.

Investeringslysten har vært stor og utbyggingstakten høy, og i dag ser vi resultater av en fortetting der fokus på antall kvadratmeter ofte har vært større enn på kvaliteten på det som har vært bygget.

Bergen er ikke alene om å skulle fortette. De fleste byene Bergen kan sammenligne seg med, fører en fortettingspolitikk.

Ulike byer bruker imidlertid ulike tilnærminger for å oppnå målet om en kompakt by. Bergen må finne sin egen måte å gjøre det på – en fortetting som tar utgangspunkt i våre unike kvaliteter og særpreg, med mål om å skape et bærekraftig bysamfunn. Vi kaller det fortetting på bergensk.

Les også

I mai går siste salve i Lyshorntunnelen

Arkitektur av høy kvalitet og vakre byomgivelser bidrar til å posisjonere Bergen som et attraktivt sted å bo og arbeide. Det styrker byen i konkurransen om tilflytting av både nye beboere og forsknings- og næringsaktører.

Bergen er et sterkt senter i regionen og bærer en nasjonal rolle for kultur-, kunnskaps- og næringsutvikling. Byens tydelige identitet som kulturby, universitetsby og maritim by skal styrkes gjennom forbilledlig arkitektur for disse viktige funksjonene.

Denne versjonen av Bergen kommunes arkitekturstrategi tar et nytt grep når det gjelder arkitektur.

Den løfter arkitekturens betydning til å angå flere samfunnsoppgaver enn byggeriets primærbehov.

Den setter fokus på hvordan arkitekturen er med å bidra til identitetsbygging, livskvalitet, engasjement, folkehelse, sosial integrering, nærings- og kulturutvikling og bærekraftig byutvikling.

Les også

Dette kan bli Bergens neste kulturhus

Strategien peker på viktige sammenhenger mellom mål og virkemidler, og knytter seg tydelig opp til de muligheter og utfordringer som gjelder for Bergen i dag.
Den nye arkitekturstrategien er en invitasjon til alle byens aktører, til å være med å bygge Bergen.

Sammen skal vi skape forbilledlig og nyskapende arkitektur som styrker Bergens særpreg og bidrar til en vakker, særpreget, inkluderende og grønn by.

Publisert
Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg