Bergen makter ikke å gi familier det de ønsker seg: en bolig sentralt i byen

Mange velger en bolig de egentlig ikke vil ha. Det må bygges raskere, rimeligere og mer familievennlig.

Publisert Publisert

VIL BO SENTRALT: Vestlandets hovedstad lekker i alle retninger. Strømmen av flyttelass er ikke drevet av drømmen om plen og rekkehus. Den skyldes trolig i vel så stor grad at det bygges for få og for dyre boliger i Bergen, skriver innsenderne. Foto: Ørjan Deisz

Debattinnlegg

  • Espen Børhaug
    Næringspolitisk rådgiver, Bergen Næringsråd
  • Harald Queseth
    Prosjektleder, Bergenskonferansen
  1. Leserne mener
iconDenne artikkelen er over to år gammel

Folkeveksten i nabokommunene har de siste årene vært relativt mye høyere enn i Bergen. Ved utgangen av 2017 ser vi at denne tendensen fortsetter. Folketallet vokste i fjor med 0,5 prosent. Av de største omegnskommunene vokste Os mest, med 2,2 prosent.

Vi unner selvsagt våre naboer denne veksten, men har Bergen mistet grepet om sine innbyggere? Ønsker folk seg rett og slett bort fra Bergen?

Mye tyder på at svaret er nei.

Respons Analyse har på oppdrag fra Eiendomsmegler Vest og Bergenskonferansen gjennomført en undersøkelse om folks preferanser i boligmarkedet. Undersøkelsen ble gjort 11.–15. desember 2017 blant et utvalg på 600 personer i Bergen.

Halvparten av de spurte ville valgt leilighet dersom de skulle kjøpe bolig i dag, en klar økning fra tilsvarende undersøkelse i 2016. Størst er interessen blant dem under 30 og over 60 år.

Bare én av tre bergensere ville i dag kjøpt enebolig, en nedgang fra tidligere målinger. Halvparten mellom 30 og 44 år vil ha enebolig, men interessen daler med alderen.

Bare 12 prosent svarer at de ville kjøpt rekkehus eller tomannsbolig.

FORTETTING: Damsgårdssundet er blant områdene sentralt i Bergen som er blitt fornyet med en rekke nye leiligheter de siste årene. Foto: Paul S. Amundsen (arkiv)

Undersøkelsen er gjennomført blant folk som bor i Bergen. Kun ti prosent svarer at de ville foretrukket å bo i en kommune utenfor Bergen. 76 prosent av de yrkesaktive svarer at en reisetid på mer enn 30 minutter fra egen bolig til arbeidsplassen er uakseptabelt.

Utviklingen i boligmarkedet viser at mange i realiteten velger noe de ikke ønsker. Bergensere og folk fra andre deler av landet, særlig barnefamilier, flytter ut på strilelandet, bosetter seg i rekkehus og eneboliger og sitter ofte timevis i kø for å komme til jobben, som gjerne er i Bergen.

Hvorfor makter ikke Bergen kommune å gi disse familiene det de ønsker seg, en bolig sentralt i byen?

Det ser ikke ut til å handle utelukkende om økonomi. Blant dem som ikke ønsker å bo sentralt i Bergen, er det bare 20 prosent som oppgir høye boligpriser som årsak. Gruppen mellom 30 og 44 år er villig til å bruke mer penger på sin neste bolig enn andre. 44 prosent i denne «foreldregruppen» svarer at de vil bruke tre til fem millioner kroner, 29 prosent vil bruke mer enn fem millioner.

Les også

Her er grafene som viser hvor ille boligåret 2017 var

Vestlandets hovedstad lekker i alle retninger. Strømmen av flyttelass er ikke drevet av drømmen om plen og rekkehus. Den skyldes trolig i vel så stor grad at det bygges for få og for dyre boliger i Bergen. Bystyrets fortettingsstrategi innebærer at det nå skal bygges nær kollektivknutepunkt – der tomtene er dyrest og planleggingstiden lengst.

Vi støtter hovedmålet i strategien, men det må bygges raskere, rimeligere og mer familievennlig. Foreløpig mangler det konkrete virkemidler og tiltak for at strategien skal lykkes.

Det er fristende å ta en avstikker til Norges tredje største by. Trondheim kan vise til langt større vekst enn Bergen. Byen hamler på en helt annen måte opp med de andre kommunene i regionen. Trønderne følger en strategi som ligner Bergens, med fortetting i sentrum, satsing på kollektivtrafikk og tilrettelegging for gående og syklister.

En forskjell er at Trondheim i en årrekke har bygget relativt sett langt flere boliger enn Bergen. En annen forklaring kan være Trondheims sterke, internasjonale omdømme som universitets- og forskningsby.

TRONDHEIM: Trønderne har i en årrekke bygget relativt sett langt flere boliger enn Bergen, skriver innsenderne. Foto: Gorm Kallestad, Scanpix

Den marine hovedstaden Bergen har et enda større potensial. Bergen kommune må legge til rette for at den internasjonale marine klyngen får optimale vekstvilkår. Det betyr i praksis god plassering, der man kombinerer arbeidsplasser, boliger og sosiale møteplasser.

Nå må byrådet knesette kriteriene for hvordan havbyen Bergen skal gi størst mulige utviklingsmuligheter for byen og regionen i et 50-årsperspektiv. Kombinasjonen av boliger, arbeidsplasser og sosiale aktiviteter på flere av de gamle havneområdene kan gjøre Bergen mer attraktiv å bo i og på en god måte møte klimakravene.

Men vil folk bo tett? Det er grunn til å merke seg at bystyrets ønske om fortetting langs kollektivårene i byen har bred støtte. En klar overvekt av bergenserne stiller seg positiv til en tettere bebyggelse langs Bybanen. De yngste er mest positive, mens de spurte over 60 år er mest negative.

60 prosent av de spurte mener det vil være attraktivt å bo i gangavstand til Bybanen, og igjen er det de under 30 år som er mest positive.

Les også

«Noen må være kritiske til fortetting»

Dette er gode nyheter for Bergen. Nå gjenstår det for byen å levere, slik at bergenserne kan bo i Bergen og veksten gjenopptas. Byspredningen endrer ikke bare befolkningssammensetningen i dag. Tallene viser også at fruktbarheten, målt i fødselsoverskuddet, er høyere i omegnskommunene enn i Bergen. Bergen klarer ikke engang å beholde eget fødselsoverskudd.

Med utflytting av barnefamilier, går skattepengene til omegnskommunene. Det går utover velferdsgoder som skoler, bibliotek og svømmebasseng i de bydeler i Bergen som trenger det mest. Bergen blir sittende igjen med miljøproblemene som gjennomgangstrafikken skaper. Derfor er lekkasje til omegnskommunene et problem for Bergen.

Det skader ikke å følge vår tidligere ordfører Harry Hansens legendariske oppfordring: «Ligg dokker sammen og gjør nokke!»

I tillegg må det legges gode og realistiske planer, slik at Bergen også i fremtiden er en by som vokser og pulserer – en by som folk vil bo i.

Publisert
Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg