Skivebom om landbruk

DEBATT: Det mest egoistiske vi kan gjøre, er faktisk å høre på Unge Venstre.

JA TIL NORSK MAT: Det mest egoistiske vi kan gjøre er å slutte å bidra til verdens samlede matproduksjon, skriver Kari Jordal. Privat

Debattinnlegg

Kari Jordal
Sentralstyremedlem i Senterungdommen

Under overskriften «Norsk landbruk er egoisme på sitt verste» i BT 14.03 bommer ikke bare Unge Venstre totalt i sin fremstilling av landbruket i Norge. De tar også et solid mageplask rundt refleksjonene om Norges stilling i resten av verden.

Forslaget til Unge Venstre tar utgangspunkt i en utfasing av norsk landbruk, med løsningen om at handel kan mette alle sultne mager. Parodisk nok kommer forslaget sammen med en karakterisering av det å brødfø egen befolkning som «egoistisk».

Les også

Norsk landbrukspolitikk er egoisme på sitt verste

Årlig øker verdens befolkning med cirka 80 millioner mennesker. Dette er 80 millioner nye munner å mette hvert år. Det at et land tilrettelegger for å brødfø egen befolkning, er ikke bare strake motsetningen av egoisme, det er et viktig ansvar Norge kan ta i verden. Matproduksjon handler om at hvert land utnytter de ressursene man har, slik at man bidrar til å brødfø egen befolkning og bidrar til verdens samlede matproduksjon. For å understreke alvoret i dette har FN vedtatt at alle land har både rett og plikt til å produsere mat til egen befolkning.

Det å spise mat kommer ikke til å gå av moten. Mat er heller ikke noe som forvalter seg selv, det er en næring vi er nødt til å satse på for at den skal holdes i gang. Landbruket skaper verdier, arbeidsplasser og er en viktig del av Norges beredskap. Vi er i verdenstoppen når det gjelder å produsere trygg mat med høy kvalitet. Samtidig er det slik at vi gjennom MUL-avtalen handler tollfritt med de fattigste utviklingslandene – nettopp for å sikre markedstilgang for de fattigste landene.

Når det gjelder matpriser, biter jeg meg merke i at Unge Venstres leder hopper galant over forholdet mellom inntektsnivå og prisnivå på mat. Nordmenn bruker omtrent 11 prosent av lønnen sin på mat, og dette er blant de laveste andelene i Europa.

Det mest egoistiske vi kan gjøre her, er å høre på Unge Venstre, og dermed slutte å bidra til verdens samlede matproduksjon i en verden som har stadig flere munner å mette. La oss ikke gjøre det!

Har du meninger? Send oss en e-post. Følg BTmeninger på Facebook!