Velkommen til 2018, Bergens Tidende

Lokaliseringsdebatten er for viktig til at Bergens Tidende skal bruke spalteplass på klipp fra arkivet.

Publisert:

OPPKONSTRUERT KONFLIKT: Bergens Tidende er Vestlandets storavis og har et viktig samfunnsoppdrag. Da tjener det ikke avisens ære at kreftene brukes på en oppkonstruert konflikt og gamle avissaker heller enn å fortelle hva realitetene er i dag, skriver innsenderne. På bildet Sissel Rogne, havforskningsdirektør. Foto: Ørjan Deisz

Debattinnlegg

  • Sissel Rogne
    Direktør, Havforskningsinstituttet
  • Tore Nepstad
    tidligere havforskningsdirektør

Bergens Tidende har igjen en sak om lokaliseringen av nytt bygg for Havforskningsinstituttet (HI) og Fiskeridirektoratet: «Topplederne signerte avtale om samlokalisering. Så kom en ny sjef på banen.»

Vinklingen er usjarmerende tabloid og bringer intet nytt til torgs – annet enn å holde liv i en kunstig konflikt som i all hovedsak er skapt av Bergens Tidende selv.

Bergens Tidende har måttet bla seg tilbake helt til 2013 for å finne næring til saken. Hva daværende direktør Tore Nepstad uttalte om en mulig samlokalisering på Marineholmen for mer enn fem år siden er ikke lenger relevant. Som kjent har det rent mye vann under Puddefjordsbroene siden dengangen.

BT kobler en overordnet, strategisk samarbeidsavtale fra 2015 med dagens diskusjon om tomtevalg. Det blir mildt sagt pussig. Strategiavtalen drøfter ulike former for samarbeid, og Marineholmen er ikke en gang nevnt i dokumentet. Det er derimot «sjøfront» av hensyn til båtene.

I 2013 var Marineholmen det minst dårlige alternativet for HI. Den gangen mente Tore Nepstad at en plassering på Laksevågsneset – med plass både for næringsliv, forskning og forvaltning – var den beste løsningen, både for instituttet og for en marin klynge. Det viste seg dessverre vanskelig. I dag er det blitt enda trangere om plassen på Marineholmen og det er ikke mulighet for dypvannskai. Nå er to nye tomter med i vurderingen. Verden har altså gått videre siden 2013.

Realitetene i lokaliseringssaken er at HI og Fiskeridirektoratet skal flytte sammen i et nytt bygg. Da blir det ganske søkt at det fremstilles som om det er UiBs planer for Marineholmen som står på spill. Et nytt bygg skal samle HI, som er spredt på mange bygg, og dekke HI og Fiskeridirektoratets behov. Det skal ikke bygges for å tilfredsstille UiBs ønske om HI på Marineholmen. Det matematisk- naturvitenskapelige fakultet er ikke samlokalisert. Samlokalisering betinger at også UiB må være villig til å flytte på seg. Det er de ikke. Det er et helt greit valg UiB har tatt.
Havforskningsinstituttet har behov for kaifront i umiddelbar nærhet til sine forskere, lagre og verksteder for å få til en mest mulig sømløs overgang mellom aktiviteten om bord på fartøyene og den som skjer på land. Dette inkluderer også rederiet. Nye laboratorier og verksteder på kaien vil i tillegg gi helt nye muligheter for studenter og forskere på UiB og Høgskulen på Vestlandet.
Et nytt bygg for HI og Fiskeridirektoratet er en fantastisk mulighet for den marine hovedstaden Bergen. Store investeringer er alltid omdiskutert og det er mange som har en mening. Det er bra.

Bergens Tidende er Vestlandets storavis og har et viktig samfunnsoppdrag – å informere og debattere slik at vi får de beste løsningene. Da tjener det ikke avisens ære at kreftene brukes på en oppkonstruert konflikt og gamle avissaker fremfor å fortelle hva realitetene er i dag.

Publisert:
Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg