Kun to av ti av fremtidens psykologer vil være menn

Denne kjønnsfordelingen har ingenting i morgendagens samfunn å gjøre.

Publisert Publisert

RIGID: At et kjønn må være under 20 prosent på et studium før det er lov å kvotere, er for rigid, mener Nikolai Klæboe. Foto: Milena Nowak

Debattinnlegg

  • Nikolai Klæboe
    Leder, Studentparlamentet ved UiB

For 70 år siden skulle psykologer være menn, en kvinne i en slik stilling var utenkelig. Det har endret seg, og i dag har kjønnsbalansen på psykologistudiet begynt å tippe motsatt vei. I årets opptak til profesjonsstudiet i psykologi ved Universitetet i Bergen er bare 21 prosent menn.

På institusjonene er studentene bekymret for mangfoldet i studentgruppen og blant fremtidens psykologer. Den manglende kjønnsbalansen er en nasjonal trend, og betyr at det om 10–15 år vil det være langt mellom de mannlige psykologene.

Terapeutens kjønn spiller ikke noen stor rolle når du oppsøker psykolog frivillig. Men dersom du blir henvist til psykolog, kan det ha større betydning. Derfor er det viktig at man har tilgang på psykologer av begge kjønn.

Jo mindre mangfoldig faggruppen er, jo vanskeligere vil det være å gi den faglige og medisinske oppfølgingen som trengs.

Les også

Etter en tid i terapi, så Rut (22) etter en mer konkret behandlingsform. Løsningen ble internettbehandling.

Kjønnstrenden kan være selvforsterkende, og andelen studenter av et kjønn vil bli mer dominerende dersom man ikke tar tak i den negative utviklingen, advarte Kjetil Sundet ved psykologisk institutt ved Universitetet i Oslo i 2015.

Studier viser at trivsel og jevn kjønnsfordeling har sterk påvirkning på arbeids- og studiemiljø. Dårlig trivsel kan føre til frafall, og når kjønnsfordelingen er så skjevt fordelt som på UiB, er vi ekstra sårbare når mannlige studenter faller fra.

Stortinget har lagt seg på en linje hvor kjønnsbalansen ikke vurderes som kritisk før et kjønn er under 20 prosent representert. Da ministeren for høyere utdanning, Iselin Nybø, ble spurt i DN 24. juli om at hvis fire mannlige studenter på profesjonsstudiet i psykologi ved UiO falt fra, ville prosentandelen for menn bikke under 19 prosent, svarte hun: «Da må UiO ta godt vare på de fire».

Dette vitner om at kjønnsbalanse ikke tas på alvor av Nybø.

Les også

En gravalvorlig 55-åring ber unge menn ta seg sammen. Hvorfor lytter de til ham?

At et kjønn må være under 20 prosent før det er lov å kvotere, er for rigid. Det burde være opp til institusjonene å foreta en skjønnsmessig vurdering styrt av fleksible rammer vedtatt av Stortinget.

Derfor er det ekstra synd at regjeringen hindrer institusjonene i å benytte seg av midler som kvotering, når man vet at det har positiv effekt.

Universitetet har ansvar for å utdanne til morgendagens samfunn. Vi kan ikke ignorere at denne kjønnsmessige skjevfordelingen kan skape flere samfunnsmessige utfordringer. Studiet har allerede over lengre tid hatt en overvekt av kvinner.

For å kunne skape rollemodeller og endre holdninger, må vi få flere menn inn på psykologistudiet. Regjeringen må la universitetene få lov til å ta grep så fort som mulig.

Publisert
Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg