• TRENARROLLA: Det verkar som Gjert Ingebrigtsen trur at ein trenar må vera hard. Han er påfallande ofte kjeftande, rå og konfronterande mot born og ungdommar, slik han viser seg fram i tv-seriane på NRK, skriv Gudmund Skjeldal som peikar på andre trenarroller som er mindre autoritære. FOTO: Vegard Wivestad Grøtt, NTB scanpix

Kunsten å gjera seg overflødig

Den allmektige Gjert Ingebrigtsen blir sikkert årets trenar under Idrettsgalla 2019. Heldigvis finst det andre trenarideal.