Gi oss flomsikring – ikke et kraftverk

Hvorfor er det ikke en selvfølge at staten sikrer et helt lokalsamfunn mot kommende flommer?

SKADER: Bildet viser skadene etter flommen i Odda i 2014 da elven Opo gikk over sine bredder. Fred Ivar Utsi Klemetsen

Robert Henkel
For Interessegruppa for flomsikring av Opo uten kraftverk

Høsten 2014 rammet en voldsom flom Odda. Fem hus ble tatt av Opo, elven mellom Sandvinvatnet og Sørfjorden. Elva oppstrøms Sandvinvatnet flommet også over og gjorde stor skade der. Ødeleggelsene var i sum enorme. Heldigvis kom gjenreisningsarbeidet raskt i gang. Ødelagte hus ble sanert, infrastruktur kom på plass og elveløpet ble plastret og sikret. Opo skal nå tåle en enda større flom. Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har her gjort en formidabel jobb

Kommunestyret tror ikke staten vil ta kostnadene med en ytterligere flomsikring, og har bedt Sunnhordland Kraftlag (SKL) om å utrede bygging av en flomtunnel. Til gjengjeld får SKL bruke det meste av vannet til kraftproduksjon. Opo vil da for det meste fremstå som en «sildrebekk». Dette skaper reaksjoner i Odda.

Noe av det beste med å bo i Norge er den tryggheten som dette landet gir oss. Det gjelder når vi blir syke, mister jobben eller blir utsatt for en ulykke. Staten hjelper oss alle, enten det er Erna eller Jonas som regjerer. Slik må det også være når en katastrofe rammer et lokalsamfunn. Staten bør ta de kostnadene som trengs i Odda. En sjenerøs stat ber ikke om gjenytelser i form av et ødeleggende kraftverk. Kraftgiganten Odda har allerede bygd ut to av sine tre store vassdrag.
Opovassdraget ble vernet i 1973. Vi har et ansvar både nasjonalt og internasjonalt for å ta vare på dette unike elve- og fosselandskapet, som også har en verdifull storlaksstamme. Dersom Opo bygges ut til kraftformål, må vernet oppheves. Vi savner politikere som sier at et vern gjelder «til evig tid», og at flomsikring av vernede elver er noe som staten må ta ansvar for. Flere veistrekninger i vårt distrikt skal nå sikres for mange hundre millioner kroner. Staten tar her et selvfølgelig ansvar. Flott! Hvorfor er det ikke like selvfølgelig at staten sikrer et helt lokalsamfunn mot kommende flommer?

Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg