Utslippsmålene - det går for sakte

DEBATT: Klimagassutslipp fra norsk olje- og gassproduksjon kan halveres i 2030.

Publisert: Publisert:

20 ÅR IGJEN: Skal verden klare målet om global oppvarming under to grader, er det bare 20 år igjen før grensen for hvor mye CO2 vi kan slippe ut i atmosfæren er nådd, hvis utslippene fortsetter på samme nivå som i dag, skriver innsenderne. Foto: Harald Valderhaug, NTB scanpix

Debattinnlegg

Spesialrådgiver Arvid Nøttvedt, seniorforsker Annette Fagerhaug Stephansen og konserndirektør teknologi Kristin M. Flornes
NORCE (Norwegian Research Centre AS)

Dersom Norge skal nå sine utslippsmål, må CO₂-utslippene fra produksjon av olje og gass reduseres vesentlig. Til det trenger vi ny teknologi, men vi må også ta i bruk digitale løsninger som kan bidra til at energien som produseres på plattformene blir utnyttet optimalt og minst mulig går til spille.

Samtidig må vi se på hvordan vi kan samordne og dele løsninger for energiproduksjon mellom flere plattformer, for eksempel fra fornybar havvind eller elektriske kabler fra land. I dag har nesten alle plattformer sin egen kraftproduksjon og er selvforsynte med energi.

Les også

Hans Kristian Mjelva: Oljå treng kjærleik

Vi mener at ved å gjøre dette, kan det være mulig å redusere CO₂-utslippene fra olje og gassproduksjonen med 40-50 prosent i 2030. Det er mye mer enn målene som industrien selv har satt og i tråd med nivået på samlete nasjonale kutt.

Så langt går endringene for sakte. I 2016 var de globale utslippene på ca. 40 gigatonn. Skal verden klare målet om global oppvarming under to grader (togradersmålet), er det bare 20 år igjen før grensen for hvor mye CO2 vi samlet kan slippe ut i atmosfæren er nådd - hvis utslippene fortsetter på samme nivå som i dag. Det viser oversiktsanalyser fra Global Carbon Project.

Globale klimautslipp må reduseres med 45 prosent de neste 12 årene hvis vi skal greie å nå målet i Parisavtalen om å begrense global oppvarming til 1,5 grader, ifølge FNs siste og nylig utgitte klimarapport.

  1. Spesialrådgiver Arvid Nøttvedt, Norce

  2. Seniorforsker Annette Fagerhaug Stephansen, Norce Foto: Marit Hommedal

Konserndirektør teknologi Kristin M. Flornes, Norce

Olje- og gassnæringens «Veikart for norsk sokkel: Verdiskaping og reduserte klimagassutslipp på norsk sokkel fram mot 2030 og 2050» har som mål å kutte 2,5 millioner tonn CO₂-ekvivalenter (enhet som brukes i klimagassregnskap) innen 2030. Legger en til grunn Norges forpliktelse i Parisavtalen om 40 prosent kutt, må nok listen legges høyere til nærmere seks millioner tonn CO₂-ekvivalenter. Så her har næringen virkelig en jobb å gjøre.

I det nye forskningsselskapet Norce ser vi sammen med andre forskningspartnere på hele energisystemet på olje- og gassinstallasjoner. Energidata fra ulike plattformtyper i ulike livsfaser brukes til å analysere effekten av tiltak fra omlegging av energiproduksjon, for eksempel gassturbiner med lavere utslipp, innfasing av fornybar energi (havvind) eller elektrisitet fra land, effektivisering i energibruk og deling av energiproduksjon mellom installasjoner.

Slik får vi førstehånds innblikk i energisystemet på olje og gassinstallasjoner og kan levere relevant forskning.

Industrien er opptatt av å sette klimagassutslipp direkte inn i selskapenes verdikjeder og identifisere mulige små og store tiltak. Vi tror at det må være et veldig tett samarbeid mellom forskning og industri, at vi drar lasset sammen, dersom vi skal oppnå så store utslippsreduksjoner.

Vi må redusere utslippene fra olje og gassektoren samtidig som vi faser inn fornybar energi i et så høyt tempo som mulig. Heldigvis har markedet i senere år bidratt til å fremskynde energiproduksjonen fra sol og vind raskere enn det som ligger i internasjonale forventninger og prognosetall.

Petroleumsvirksomheten på norsk sokkel er underlagt strenge krav for å begrense utslippene til luften. Kravene er mye strengere enn i andre land. Norges forpliktelser gjennom Parisavtalen og Forskningsrådets utlysning av et senter for lavutslippsteknologi er et varsel om at kravene vil bli ytterligere skjerpet.

Publisert:
Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg