Mattespøkelset knuser drømmer

Torbjørn Røe Isaksen bør heller bruke energien på å styrke praksisen i lærerutdanningen.

Publisert Publisert

FOR LETTE: Kunnskapsministeren får viljen sin. Mennesker med god faglig kompetanse blir veid og funnet for lette, skriver Rune Nielsen. Foto: Håvard Bjelland

Debattinnlegg

  • Rune Nielsen
    Ungdomsskolelærer og hovedtillitsvalgt i Skolenes landsforbund Bergen

I BT 23. november skriver fem flotte lærerstudenter et «brev» til kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H). Budskapet er klart: Må man ha minst karakteren 4 i matematikk fra videregående skole for å bli en dyktig lærer i grunnskolen?

Nei, lærerrollen er ikke bare fag, en skal også danne mennesker. Særlig for de yngste elevene er dette en meget sentral del av jobben. Ikke minst skal læreren være en omsorgsperson som skaper trygge rammer.

Skolenes landsforbund er helt enig i lærerskolestudentenes synspunkter. Selvfølgelig skal lærerne ha faglig kompetanse – det er alltid en styrke, men gode sosiale antenner er minst like viktig. Mer enn 30 år i skoleverket har lært meg at sistnevnte er viktigst for å fylle rollen som lærer for barn under 14 år, ikke om en potensiell lærer var flink i matematikk på videregående skole.

Dessverre ekskluderer Høyre og Torbjørn Røe Isaksen en rekke kompetente, unge mennesker som kunne blitt fremtidens lærere. I årene som kommer, får vi lærermangel i Norge. Den blir ikke mindre av at statsråden knuser håpene til mange med sin enøyde politikk. Barn vil gå glipp av lærere som kunne vært ute i skolen og gjort en kjempejobb.

Også unge mennesker som allerede er ferdig med fagutdanningen sin, opplever å bli ekskludert. Dersom de ikke har tatt det siste skrittet med praktisk pedagogisk utdannelse, er det planlagt at de heller ikke vil komme inn der uten mastergrad.

Mange unge mennesker risikerer å bli stående igjen på perrongen når jobbtoget går, eller blir tvunget til å ta masterutdanning i et fag. Kunnskapsministeren får viljen sin. Mennesker med god faglig kompetanse blir veid og funnet for lette. En utdanning de trodde var god nok i studietiden, holder ikke.

Nei, Torbjørn Røe Isaksen. Bruk heller energien og ressursene på å styrke praksisen i lærerutdanningen. Dette er studentene inne på i sitt leserinnlegg. Mer praksis og mer veiledning av erfarne lærere. De første årene må nyutdannede lærere få en mentor som kan være støtte og hjelp i en svært hektisk skolehverdag.

La en slik ordning bli obligatorisk i et skolemiljø med mange mennesker, der mye er nytt. Sett ned antall undervisningstimer til de nyutdannede og veilederne deres. Alle parter vil tjene på en slik ordning, ikke minst elevene. Vi får en bedre skole. Det er målet for oss alle.

Publisert
Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg