Verden er ikke fattig. Den er urettferdig.

Det blir for dumt om vi i Vesten skal peke på dem som har minst og si at de er problemet.

Publisert: Publisert:

KATASTROFAL TØRKE: Tørke og krig fører til at over 20 millioner mennesker har behov for nødhjelp i Øst-Afrika. Her fra Somali-regionen i Etiopia. Foto: Foto: Ben Curtis, AP Scanpix

Debattinnlegg

Andreas Sjalg Unneland
Sentralstyremedlem, Sosialistisk Ungdom

Tørke og krig fører til at over 20 millioner mennesker har behov for nødhjelp i Øst-Afrika. Da Plan Australia gjennomførte en undersøkelse for å se hvordan folk omtalte katastrofen i sosiale medier, fant de at flere mente krisen skyldes overbefolkning. Også i Norge har debattanter prøvd å løfte denne debatten.

At sultkatastrofer i verden skyldes overbefolkning, er ikke bare en feilslått analyse, det er en analyse som bidrar til å opprettholde et urettferdig system.

Les også

Biologiprofessor: – Den viktigste årsaken til sultkatastrofen er overbefolkning

For det første er det riktig at vi har en voksende befolkning i verden. Men det er ikke mangel på ressurser som er problemet. Problemet er at ressursene er urettferdig fordelt. Sult er forårsaket av fattigdom og ulikhet. Verdens befolkning er rundt 7,3 milliarder og ifølge tall fra FN er den totale produksjonen av spisbare vekster i verden i dag på utrolige 4600 kalorier pr. menneske pr. dag, nesten dobbelt så mye som hvert menneske trenger. Mye går til dyrefor og mye forsvinner i høsting, bearbeidelse og lagring.

Tall fra FN viser at verden kaster en tredel av all mat som er produsert for mennesker. En europeer kaster i snitt 15 ganger så mye mat som en person fra Afrika sør for Sahara. Heldigvis har land som Frankrike tatt grep og innført en matkastelov.

Det er også viktig å peke på gjeldsproblematikken for utviklingsland. Både Kenya og Etiopia er på listen over utviklingsland med størst gjeld. Disse landene betaler prisen for gjeldsavtaler som ble inngått for nærmere et halvt århundre siden, ofte av udemokratiske ledere, og dårlige avtaler som ble presset på av Vesten. Arbeidet med gjeldsslette er viktig for å løfte disse landene ut av fattigdom.

Et annet problem er den ekstremt voksende ulikheten i verden. Den rikeste prosenten i verden eier i dag nærmere halvparten av all formue i verden. Dette er et resultat av et økonomisk system som ikke virker omfordelende og som konsentrerer makt og rikdom på stadig færre hender.

Problemet er ikke at fattige mennesker føder barn. Problemet er måten vi ser på ressursene i verden og den globale ulikheten. Det blir for dumt om vi i Vesten skal peke på dem som har minst og si at de er problemet. Befolkningsvekst byr på utfordringer, men det er utfordringer som løses ved at vi endrer måten vi ser på mat og andre ressurser. Samtidig trenger vi en radikal global omfordelingspolitikk.

Publisert:
Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg