Genitalier avgjør ikke kjønnet ditt

Nå må det bli slutt på mobbingen av transpersoner.

FOR ALLE: Et Norge som er for alle, uavhengig kjønnsidentitet, skriver Maria Bonita Igland.
  • Maria Bonita Igland
    Sosialistisk Ungdom
Publisert Publisert
icon
Denne artikkelen er over seks år gammel
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av BTs debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

29. februar gikk Eleah Sophie Fure ut i mediene med sin historie som transperson i Norge. Historien til Fure setter situasjonen til mange transpersoner i perspektiv, og er dessverre en historie som føyer seg inn blant mange eksempler på hvordan transpersoner diskrimineres i dag.

Eleah Sophie ble mobbet i mange år:

Nylig ble det gitt ut en ny mobbeundersøkelse som ble besvart av 400 skeive elever. Undersøkelsen viste at 30 prosent av elevene som mobbes, blir mobbet på bakgrunn av seksualitet eller kjønnsidentitet. Den viser også at halvparten av dem som har vært utsatt for denne type mobbing, opplever at skolen enten ikke er kjent med situasjonen, eller velger bevisst å ikke gjør noe. Dette viser at transpersoner er mer utsatt for mobbing og trakassering, enn mennesker som ikke er trans.

Eleah Sophie Fure fikk pris:

Les også

BT kåret årets debattanter

Ifølge svensk forskning er det skolehverdagen som er det mest traumatiske i oppveksten til mange transpersoner. Skolen oppleves som en arena for mobbing og hets, og mange transpersoner sliter med store psykiske vansker som følge av mobbingen. Samtidig ser man også at selvmordsraten for transpersoner er høyere enn hos andre mennesker.

Det norske samfunn har et kollektivt ansvar for aktivt å jobbe mot diskriminering av samfunnsborgere, spesielt overfor minoriteter som alt er utsatt for undertrykking. Vi er nødt til å gjøre inngrep når mennesker undertrykkes, og vi har et ansvar for å legge fra oss normer som godtar trakassering av andres kjønnsidentitet.

Født i feil kropp:

Les også

Nå er det slutt på å åpne julegaver på badet i kjelleren

Historien til Eleah Sophie Fure viser hvor nødvendig det er med en helhetlig holdningsendring i samfunnet. Samtidig viser forskning at skolehverdagen er blitt en arena for mobbing og transfobi, og derfor mener jeg at man ikke lenger skal sitte på sidelinjen, men faktisk ta et reelt oppgjør mot den diskrimineringen som unge transpersoner i dag utsettes for.

Vi ønsker en bedre og mer reflektert seksualundervisning for barn i Norge. En undervisning som retter fokus på kjønn, og som viser at genitalier ikke får avgjøre hvilket kjønn du identifiserer deg med. Seksualundervisning som informerer om transkjønnethet, og jobber for å fjerne stigmaet rundt denne identiteten.

Mathias Fischer:

Samtidig som man er avhengig av å snakke mer om kjønn i den norske skolen, er vi også avhengig av større tilgang på helsearbeidere. Skolen er en viktig del av sekundær sosialiseringen til barn, og nettopp derfor har den et ansvar for å kunne hjelpe elever som sliter. Unge transpersoner er de barna som er mest utsatt for å utvikle en dårlig psykisk helse som følge av mobbing, og det bør derfor være en selvfølge at man har tilgang på helsesøster og skolepsykolog mer enn bare én gang i uken.

Helsevesenet og alle som er ansatt i skolen trenger også informasjon om hva transkjønnethet er. Lærere og helsearbeidere må være klar over hva transidentitet betyr, slik at man kan møte elever som mobbes på bakgrunn av kjønnsidentitet med forståelse. Det må være en selvfølge at man ikke tolerer transfobi i skolen, og at barn som er trans ikke trenger å være bekymret for å bli utsatt for mishandling.

Man skal ikke tillate at selvmord blir et alternativ for transpersoner, og man skal heller ikke akseptere at barneliv går tapt som et resultat av mangel på rettigheter. Eleah Sophie Fure trekker frem en problemstilling som ofte overhøres. Hun tar opp transfobien i skolegården, og hvordan dette påvirker enormt mange transpersoner i dag.

Jeg vil kjempe for et samfunn uten transfobi. Et samfunn hvor transpersoner kan uttrykke deres identitet i trygghet, og aldri behøver å være redd for å bli trakassert i skolegården. Hvor genitalier ikke fratar deg retten til å bruke pronomen hun, han eller hen, og hvor skolen har nulltoleranse for diskriminering av kjønnsidentiteter. Jeg vil ta kampen for et solidarisk samfunn. Et Norge som er for alle, uavhengig kjønnsidentitet.

Publisert