• BEGRENSNINGER: Vi slutter oss til viktigheten av at tilsvarende arbeider i fremtiden ikke får like strenge begrensninger. Dette vil være kvalifiserte innspill også når rapporten går ut på høring, skriver Ann-Kristin Olsen (bildet) og Dag Nordanger, leder og nestleder i Barnevoldsutvalget. FOTO: Stenersen, Tor

Vi står ved grunnlaget for tiltakene

Betingelsene var ikke til stede for å organisere arbeidet som et forskningsprosjekt.