Grønn trend – men ikke i Bergen

En vakker bydel blir omgjort til et 5-årig langt anleggsområde.

PARSELLHAGEN: De tar den eneste bynære parsellhagen for å anlegge en bybane, skriver Marlen Foseid. Rune Nielsen

Debattinnlegg

Marlen Foseid
Bergen

Skal du ut og reise med fly, må du lese det siste bladet til SAS. Et helt blad fylt med artikler om byhager, ikke bare på bakken, men på taket, ja til og med oppover veggene på boligblokkene. Det er områder med store og mindre veksthus, og det er vanlige tradisjonelle parsellhager. For nå vil folk gjerne dyrke sin egen mat, de vil vite at det de spiser er trygt og uten sprøytemidler. De vil dyrke for rekreasjon og for å få en nærhet til et grønt område som i de fleste byområder har gått tapt når bebyggelsen skal fortettes.

Men hva gjør de i Bergen?

De tar den eneste bynære parsellhagen for å anlegge en bybane. Og de fyller igjen et vakkert vannspeil for å få plass til den samme banen, en bybane som svært mange velgere ikke vil ha. Parsellhagen på Fløen har ca. 100 brukere og like mange som står på venteliste for å få tilgang til en liten bynær flekk der de kan dyrke sine egne blomster og grønnsaker. Hvis denne bybanetraseen blir vedtatt, blir en vakker bydel gjort om til et 5-årig langt anleggsområde.

Les også

Når Bybanen blir en trussel

Og det verste: Like i nærheten går en miljøvennlig trolleybuss fra Sentrum til Haukeland sykehus med fem minutters mellomrom. Det må være det beste kollektivnettet i Norge. Nå skal det altså erstattes med et tilbud som går langt saktere. Hvordan har vi fått politikere som ikke følger med i tiden og som med arroganse nekter å høre hva velgerne har å si?

Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg