• PARSELLHAGEN: De tar den eneste bynære parsellhagen for å anlegge en bybane, skriver Marlen Foseid. FOTO: Rune Nielsen

Grønn trend – men ikke i Bergen

En vakker bydel blir omgjort til et 5-årig langt anleggsområde.