Lag fredssenter og museum i Espeland fangeleir

Det vil aldri bli det same å ha eit fredssenter i nye og fancy lokale. Ekte, rå historie gjer ein heilt annan nærleik til historia.

Publisert Publisert

MUSEUM: Kvifor ikkje gjere Espeland fangeleir om til eit nasjonalt kraftsenter og kombinert museum som jobbar aktivt for fred og for å redusere rasisme? Omgitt av ekte kulisser frå andre verdskrig, skriv Øygunn Leite Kallevik. Foto: Fred Ivar Utsi Klemetsen

Debattinnlegg

  • Øygunn Leite Kallevik
    Skribent

Nyleg var eg heldig å få vere med då byråd Julie Andersland overrekte Bergen kommunes kulturvernpris 2019 til Stiftelsen Espeland fangeleir. Av 630 norske fangeleirar er det berre Espeland fangeleir som står att som eit heilt anlegg. I tillegg er det internasjonalt ein av dei best bevarte fangeleirane frå andre verdskrig.

I år har dei fått 1 million kronar frå Kunnskapsdepartementet for å vidareutvikle tilbodet. Frå vedtektene: «Stiftelsen skal arbeide for å bygge opp et levande museum og kompetansesenter i leiren knytt til fangebehandling og fredsarbeid.»

Øygunn Leite Kallevik. Foto: Privat

Å bruke andre verdskrig som eit bakteppe for å førebygge rasisme og å jobbe med målretta fredsarbeid, er noko som ser ut til å bli viktigare for kvar dag. Eldsjelene som jobbar gratis i fangeleiren kjenner nokon som har overlevd krigen. Det vil ikkje vare så mykje lenger at historiene kan bli fortalt mann til mann. Neste generasjon vil kanskje ikkje brenne like mykje for å føre dette arbeidet vidare?

Jens Kihl skreiv nyleg om krigen som ikkje går over. Han etterlyser eit museum som ser oss sjølve med kritiske auge. Kvifor ikkje gjere Stiftelsen Espeland fangeleir om til eit nasjonalt kraftsenter og museum som jobbar aktivt for fred og for å redusere rasisme? Omgitt av ekte kulisser frå andre verdskrig.

Det offentlege burde springe etter dei som ynskjer å gjere ein innsats for å ta vare på viktige kulturminne, ikkje motsett. Kunnskap og engasjement bør overførast til betalt arbeidskraft som kan vidareutvikle det unike konseptet som ein stor gjeng med frivillige i dag held oppe.

Det vil aldri bli det same å ha eit fredssenter i nye og fancy lokale. Ekte, rå historie gjev ein heilt annan nærleik til historia. Eit ønske om å jobbe for fredslege løysingar i staden for å prøve å gløyme at vi sjølve har hatt krig vil truleg inspirere fleire enn meg.

Publisert
Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg