FNB er ikke et parti for bilistene eller distriktene

Folkeaksjonen Nei til mer bompenger (FNB) ligner i fylkespolitikken mer på MDG enn et parti for bilistene.

Publisert: Publisert:

ADVARER: Folkeaksjonen Nei til mer bompenger vil bidra til mindre veibygging, mener Høyres fylkesordførerkandidat Silja Ekeland Bjørkly (i midten) – her i debatt med Rune Bakervik (Ap) og Trym Aafløy (FNB) på BTs folkemøte om bompenger i juni. Foto: Bård Bøe (arkiv)

Debattinnlegg

Silja Ekeland Bjørkly
Høyres fylkesordførerkandidat i Vestland

En stemme til Folkeaksjonen Nei til mer bompenger (FNB) i fylkestingsvalget er en stemme for null vekst og mindre veibygging. Partiet har heller ingen svar på de utfordringene vi vet kommer de neste fire årene.

I NRKs utspørring ble FNBs toppkandidat til fylkestinget, Knut Inge Andersen, utfordret på hvordan han vil rydde opp i økonomien. Vestland må allerede fra første driftsår kutte 400 millioner kroner. Andersens løsning er mer effektiviseringer og forenkling i strukturen. Hva han mener med det, er uklart.

Dette er ikke godt nok fra en toppkandidat som kan få en viktig posisjon i fylket.

Det er ikke vanskelig å forstå frustrasjonen mange føler på når det blir dyrere å bruke bilen sin. Samtidig er det viktig å påpeke at dette er fordi vi har tidenes satsing på veibygging.

Dersom FNB får makt i fylkestinget, vil de derimot bruke den til å sørge for at det ikke blir bygget mer vei. Det vitner
ikke om et parti som er på lag med bilistene.

Andersen og FNB viser gjennom sin politikk og sine uttalelser at de verken er et parti for bilistene eller for distriktene. De er mot nye, viktige veiprosjekter, og de ønsker ikke at fergestrekk skal byttes ut med bro eller tunnel.

Jeg synes det er alarmerende at en toppkandidat fra et parti som sier de er for bilistene, ikke vil gjøre det enklere for dem som hver dag må bevege seg mellom en øy og fastlandet.

SKJULTE BOMPENGER: Fergebillettene er også en form for bompenger, og dem blir du ikke kvitt med FNB, skriver Silja Ekeland Bjørkly. Foto: Bjørn Erik Larsen

Vi som er politikere, må innse at vi har tøyd strikken for langt med alle de nye bompengeprosjektene. Da er det ganske spesielt at FNB ikke ønsker velkommen nye fergeavløsningsprosjekter, som på sikt vil gjøre det gratis for dem som er avhengig av ferger i dag. Alternativet er bompenger til evig tid i form av fergebilletter.

At FNB mener at det er forskjell på bompenger og fergebilletter, er direkte hårreisende. For mange er fergen veien deres. Da kan man ikke nekte for at en fergebillett er akkurat det samme som bompenger. Forskjellen er at bompengene på slike prosjekter nedbetales og til slutt gjør det gratis å kjøre der.

Vestland trenger lederskap som sørger for at viktige samferdselsprosjekt i vår region realiseres. Et sterkt Høyre vil fortsatt prioritere bygging av viktige strekninger og vedlikehold av de veiene vi har.

I mange år har Hordaland og Sogn og Fjordane blitt nedprioritert i samferdselsbudsjettene, og nå har vi endelig en regjering som satser på oss. Da er det vår plikt å jobbe hardt for at man lokalt kan komme til enighet og prosjektene realiseres. Det får vi dessverre ikke med FNB på fylket.

Veinettet i Vestland er for dårlig. Det er ikke godt nok at vi fortsatt ikke får realisert viktige fergeavløsningsprosjekter. Vi har ikke nok midler til rassikring. Vedlikeholdet av fylkesveiene holder ikke mål.

Dessverre vil ikke FNB i Vestland bidra til å løse disse viktige utfordringene. Til det trenger vi et sterkt Høyre og et maktskifte i fylket vårt.

Publisert:
Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg