Urimelig kritikk mot cruisenæringen

Det er ikke riktig at våre passasjerer slipper ut fire ganger så mye CO₂ som en flypassasjer.

Publisert Publisert

TAP: Uten cruisenæringen på laget kan Norge tape mange arbeidsplasser langs kysten og i distriktene, skriver Tor Christian Sletner. Foto: Rune Sævig (arkiv)

Debattinnlegg

  • Tor Christian Sletner
    Vice President, Cruise Lines International Association (CLIA)
  1. Leserne mener

Thor Haakon Bakke fra MDG skriver i en innlegg i BT 14. juni at «forurensende cruiseskip bør forbys». Han påstår videre at en cruisepassasjer slipper ut fire ganger så mye CO₂ som en flypassasjer. Dette er ikke riktig.

Kritikken mot cruiseindustrien er ofte uproporsjonal. Cruisenæringen bidrar til to prosent av verdens turisme med våre vel 300 skip, som representerer i underkant av én prosent av den globale skipsflåten.

Noen av de best renommerte universitetene på turisme, University of Surrey og Griffiths University, har anslått at klimautslippene fra cruiseskip utgjør 0,2 prosent av alle globale utslipp av karbondioksid fra fossilt brensel. Videre har de samme universitetene beregnet at den gjennomsnittlige cruisepassasjeren avgir 0,83 tonn CO₂. Det tilsvarer en flytur for én person fra London til Tokyo én vei på økonomiklasse.

Dette gir et annet bilde av CO₂ utslippene fra cruiseturister enn det MDGs førstekandidat forsøker å formidle.

Les også

MDG-politiker: – Forurensende cruiseskip bør forbys

Tor Christian Sletner Foto: Privat

Cruisenæringen stiller seg bak målet om en utslippsfri fremtid. Dette er et ansvar vi tar meget alvorlig. I 2018 forpliktet vi oss til å redusere flåtens karbonutslipp med 40 prosent innen 2030. Innen utgangen av dette århundret skal vi, i likhet med resten av skipsfarten, være karbonfrie. Det krever ny teknologi, nye reguleringer, og tunge investeringer.

For cruisenæringen har også miljømessige fordeler. Passasjerene fraktes til sjøs, og belaster dermed ikke veinett og annen infrastruktur på land. Mange mindre destinasjoner, der turisme er viktig for lokal verdiskaping, får et helt marked brakt inn i sine nærområder, og kunne ikke mottatt så mange turister hvis de skulle kommet langs veiene.

Vi har stor forståelse for ønsket om å spre antallet cruiseturister utover i tid og rom for å unngå store ansamlinger på små steder. Et sted som ikke er godt for fastboende, er heller ikke godt for turister. Ingen, og minst av alt turistene selv, ønsker ferieopplevelser i destinasjoner preget av kø og trengsel.

Cruisenæringen gir levebrød til mange mennesker, og bidrar årlig med rundt 285 millioner i skatter og avgifter til staten. Den involverer mer enn 17.000 personer i større og mindre stillingsbrøker, og legger igjen 2,3 milliarder til norsk næringsliv i alle deler av landet – alt i henhold til Statistisk sentralbyrå og Innovasjon Norge.

Uten cruisenæringen på laget kan Norge tape mange arbeidsplasser langs kysten og i distriktene. Vi skal frakte opp mot 30 millioner cruiseturister i 2020, men gjøre vårt med skip og anløpsfrekvens for å redusere belastningen på folk og miljø. Cruisenæringen ønsker å samarbeide for å finne disse løsningene.

Publisert
Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg