Noen har visst glemt at Hordfast skal erstatte ferger

Publisert: Publisert:

RASKERE REISER: Veiprosjektet E39 Hordfast inkluderer broer mellom Os, Tysnes og Stord. Dersom det blir gjennomført, kan reisetiden mellom Bergen og Stavanger kuttes til to timer. Prisen for det hele blir rundt 35 milliarder kroner. Foto: Illustrasjon: Statens vegvesen

Debattinnlegg

Øyvind Halleraker
Daglig leder, Hordfast AS

For mange er dette en selvfølgelighet, men i bompengedebatten slås vi i hartkorn med bomringer, jernbane, kollektivtiltak, rassikring og sykkelveier.

Bompengepartiet (FNB) har uttalt motstand mot Hordfast på grunn av bompengefinansieringen. SV, ved stortingsrepresentant Kari Elisabeth Kaski, skriver sågar at disse bompengene heller kunne ha «fremskyndet så å si samtlige jernbaneprosjekter i resten av landet, som for eksempel Intercity innen 2030, Oslotunnelen og Ringeriksbanen».

Mer feil er det neppe mulig å ta:

1. Hordfast er i motsetning til Intercity svært lønnsomt, ref. Nasjonal transportplan og nå sist Ekspertutvalget.

2. Bompengene på et fergeavløsningsprosjekt som Hordfast er en delvis videreføring av fergebetalingen, med den betydelig forskjell at det blir gratis når prosjektet er nedbetalt.

Disse midlene kan selvsagt ikke overføres til andre tiltak i Oslo og Intercity-jernbane på Østlandet.

Dette er noen åpenbare kjensgjerninger som tydeligvis har gått begge disse fløypartiene hus forbi. Her er noen fakta:

Dagens fergetakster på sambandet E39 Sandvikvåg – Halhjem: Liten bil koster kr 311 kroner, mellomstor lastebil (12,5-14,5 m) 1196 kroner – og vogntog (>22m) koster 1670 kroner.

Bompenger i Hordfast, beregnet av Statens vegvesen og Hordaland fylkeskommune i 2015: Liten bil koster 340 kroner, stor bil 1020 kroner. (Kun én tungbilklasse.)

La meg ta et eksempel som viser hvordan dette vil slå ut i praksis. Trekantsambandet avløste i sin tid fire fergesamband, blant annet hovedsambandet E39 Valevåg – Skjærsholmane.

Liten bil på fergen Valevåg – Skjærsholmane ville i dag ha kostet 144 kroner, mellomstor bil 654 kroner og vogntog 1024 kroner. Trekantsambandet ble nedbetalt i 2013, tre år før tiden, og er i dag gratis!

Prosjektet har med andre ord spart trafikantene for store fergeutgifter, anslagsvis 300–400 millioner kroner pr. år. Vi kan dermed slå fast at et fergeavløsningsprosjekter er et viktig virkemiddel for å få bort trafikantbetaling og spare kostnader for næringslivet og folk flest.

Publisert:
Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg