Bergen – storkar uten raushet og vyer

Bergens næringsliv, med Marit Warncke i spissen, fremstår som et forulempet sutrekor.

INGEN RAUSHET: Bergen mangler ledere med nødvendig perspektiv og raushet til å bygge en sterk Vestlandsregion, skriver Dag Jarle Søvik. Privat/Odd Mehus

Dag Jarle Søvik
Søvik Prosesspartner AS og vestlandspatriot

Prosessen som har vært kjørt for å samle Vestlandet til en sterk region, fortjener skryt. Her gjorde sentrale fylkespolitikere i Hordaland en flott jobb. Dessverre ser det ut til å ende med en løsning hvor kun Hordaland og Sogn & Fjordane slår seg sammen. Dette gir oss på langt nær den samme tyngden som om Rogaland ville latt seg innlemme i det gode selskap. Da kunne Vestlandet blitt en reell motvekt mot en stadig sterkere osloregion, og stilt tøffere krav ved overføring av oppgaver og utflytting av statlig virksomhet.

Den sterke sentraliseringen vi opplever i Norge, gjør at vi vil oppleve mangel på interessante arbeidsplasser for ungdom i vår region. I dag utdanner vi mange her bare for å se at de må flytte til Oslo for å få seg interessant arbeid. Vi dreneres for talenter og står i reell fare for å bli en «fattigere» og mindre attraktiv region å bosette seg i.

Les også

Frøy Gudbrandsen: Skal noen hilse hjem til Bergen snart?

At Rogaland valgte å si nei til å inngå i en sterk Vestlandsregion, er sterkt beklagelig. Det virket å være lite vidsyn og visjoner over behandlingen av denne saken i politiske organer i Rogaland. Etter å ha observert de siste dagers reaksjoner fra ledere innen politikk og næringsliv i Bergen, med Marit Warncke i spissen, over at Bergen ikke får det nye kontoret til Norsk kulturråd (Trondheim) og investeringsfondet Fornybar AS (Stavanger), spør jeg meg imidlertid om en viktig del av årsaken til Rogalands nei kan ligge begravet her.

Warncke uttaler blant annet: «Som finansby er Bergen dobbelt så stor som Stavanger og Trondheim til sammen».

I stedet for å lovprise at regjeringen og samarbeidspartiene faktisk tar tak i et sentralt samfunnsproblem i Norge og flytter ut statlige funksjoner fra Oslo, hiver man seg på krykkene og fremstår som et forulempet sutrekor for at ikke funksjonene havner i Bergen.

Følg BTmeninger på Facebook og Twitter. Slik kan du sende meninger til oss!

Bergen vil kunne mene at vi er den byen i Norge med det beste grunnlaget for å ta imot de fleste funksjoner som skal flyttes ut av Oslo. Men det er da ganske logisk at funksjoner som flyttes ut av Oslo, må plasseres i andre regionssentra enn Bergen for at dette skal bli en prosess hvor alle landsdeler ser at de får sin del av kaken. «Alt til Bæærgen» er antakelig like uspiselig i Tromsø, Trondheim, Ålesund, Stavanger, Kristiansand og Hamar som at det blir værende i Oslo.

Les også

Debatt: Stavanger har lykkes med å trykke på de rette politiske knappene.

Jeg har til gode å høre sentrale ledere i Bergen som evner å trekke opp perspektiver for hvordan vi kan være med å etablere en allianse mellom de viktigste regionssentrene i Norge. Bergen burde naturlig tatt en ledende rolle i et slikt initiativ, og en interessegruppe kunne blitt meget slagkraftig hvis arbeidet ble godt forankret med stortingspolitikere fra respektive regioner.

Men for å lykkes må den største aktøren fremstå med trygghet, raushet og tillitsbyggende atferd. Warncke sier til BT at hun gjerne gratulerer Stavanger og Trondheim, men det er ikke uten forbehold: «Men da er det unødvendig å late som om dette er styrt etter faglige kriterier. Og det er selvfølgelig ikke bare Bergen som taper på at disse beslutningene er rent politisk begrunnet. Det er noe hele Norge taper på.»

Enhver beslutning om å flytte ut oppgaver og statlig virksomhet bør tiljubles, og den som får tildelingen bør gratuleres - selv om vi på bakrommet i Bergen måtte mene at forutsetninger og faktagrunnlag tilsa at tildelingen burde havnet i Norges nest største by. Her må vi slutte å fremstå som furtne og dårlige tapere.

Les også

Debatt: Som eksilbergenser er det trist å se at Hansa-byen krangler om «nødhjelp» fra hovedstaden.

Personlig tror jeg mangel på alliansebyggende lederfigurer fra politikk og næringsliv i Bergen var sterkt medvirkende til at det ikke fremsto spesielt attraktivt for Rogaland å inngå i en Vestlandsregion. Bergen som en lett selvforherligende og samtidig småkjip storebror fremstår ikke nødvendigvis som det beste selskap.

I lys av dette kan det kanskje være lurt å ta en refleksjonsrunde etter de siste dagers hendelser. Skal vi få til gode ting for Bergen, må vi faktisk klare å tenke større enn Bergen for å få det realisert. Hvis ikke blir det bare pompøst prat.

Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg