Det er Vestlandet som bærer Norge

Oslo skryter av stor verdiskaping. Uten å skape realverdier, blir det meningsløst.

Aksjemeglere som pusher aksjekursen i selskaper uten å produsere realverdier, er blant dem som bidrar til at Oslo fremstår med stor verdiskaping, skriver innsenderen.
  • Olav Reikerås
    Bergen
Publisert: Publisert:
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av BTs debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

I BT 7. januar skriver Mathias Fischer at Vestlandet er den dårligst representerte landsdelen i regjeringen, og slik har det vært det med Arbeiderpartiet i regjering. Ikke bare i antall, men også i posisjoner.

På den annen side har Oslo alltid vært overrepresentert med Ap i regjering. I kommentarfeltet ser vi at det blir begrunnet med at Oslo har høyest verdiskaping i landet pr. fylke og innbygger.

Det er en begrunnelse som vi ser igjen og igjen til forsvar for Oslo sin maktposisjon. Men hvor riktig er det?

Problemet er at det ikke finnes en presis definisjon av verdiskaping. I perspektivmeldingene fra Finansdepartementet blir begrepet brukt gjentatte ganger, men med så uklart innhold at det ikke sier oss noe.

Derfor kan vi ta utgangspunkt i bruttonasjonalproduktet (BNP) for å beskrive verdiskaping som summen av varer og tjenester som produseres løpet av et år minus varene som blir brukt under produksjonen.

Da kommer Oslo godt ut av det sammenliknet med resten av landet generelt – og Vestlandet spesielt.

Hva slags verdiskaping er det å rydde snø? spør Olav Reikerås.

I Oslo er det i stor grad tjenester som blir produsert. For tiden er jeg i Oslo, og skal nevne eksempler på hva som fører til såkalt høy verdiskaping i byen.

De siste dagene har det lavet ned med snø i byen. Den må ryddes unna. Det skaper stor aktivitet som gjenspeiler seg i BNP som stor verdiskaping.

Men hva slags verdiskaping er det å rydde snø? Det er i alle fall i motsetning til Vestlandet hvor det er lite snø. Da blir det også små verdier for snørydding i BNP.

Videre har Oslo de høyeste boligprisene og det største boligmarkedet. Eiendomsmeglerne pusher boligprisene og fremstår slik i BNP med stor verdiskaping.

For ikke å snakke om aksjemeglerne som pusher aksjekursen i selskaper uten å produsere realverdier. Igjen fremstår Oslo med stor verdiskaping. Men hva med realverdier?

Hvilken landsdel tror du er viktigst for norsk økonomi?

Realverdier i form av olje og gass, sjømat, strøm og industrivarer som aluminium, skapes i hovedsak på Vestlandet. Det er varer som vi eksporterer og tjener penger på. Pengene går i stor grad til Oslo for at byråkratiet der skal fordele til resten av landet.

Nå er det forslag om ytterligere beskatning av disse næringene. Da skal enda mer penger til Oslo, før de blir fordelt, og det blir ytterligere verdiskaping i Oslo uten at det blir produsert realverdier.

Slik sitter de i Oslo og slår oss andre i hodet med hvor stor verdiskaping de står for. Men uten å skape realverdier, blir det meningsløst.

En ting er sikkert. Målt i vareproduksjon vi kan eksportere og tjene penger på, er det Vestlandet som i hovedsak bærer Norge. Da blir det galt at det ikke reflekteres i sammensetningen av regjeringen.

Innsenderen sitter i bystyret i Bergen for Senterpartiet, men har skrevet innlegget som privatperson.

Publisert: