Skolen skal ikke bare drive med fag

Det er heldigvis en viktig del av vår jobb å lære elevene god danning, sammen med de foresatte.

«Vi jobber med barn. De trenger å føle på omtanke og omsorg fra trygge voksne når de har det vanskelig», skriver innsenderen.
  • Ole-Jørgen Abelsen
    Avdelingsleder og lærer
Publisert: Publisert:
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av BTs debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Mirjam Randa Hermansen hevder at tilpasset undervisning er med på å skape egosentriske elever. Tilpasset undervisning er noe alle elever i norsk skole har krav på. Målet med dette kravet er at elever skal få føle på mestring i skolehverdagen. De skal få til det de jobber med. Skaper mestring egosentrisme? Så klart gjør det ikke det!

Mestring skaper tro. Tro på egen verdi og tro på egne ferdigheter. Kan det bli for store og urealistiske krav til tilpassing fra foresatte? Ja, men da må vi som den profesjonelle part være tydelig tilbake til foresatte og sette grenser.

Les også

Hermansens første innlegg: «Læreren er den profesjonelle»

Les også

Hermansens andre innlegg: «Læreren har ikke ansvar for å oppdra barnet ditt»

Vi har fått en ny læreplan for grunnopplæringen, «Kunnskapsløftet 2020». I den overordnede delen av læreplanen fremkommer det tydelig at skolen har ansvar for danning og utdanning: «Skolen har både et danningsoppdrag og et utdanningsoppdrag. De henger sammen og er gjensidig avhengig av hverandre».

Det er verdt å legge merke til at «danning» står først. Så, Hermansen, skolen skal drive med danning. Det skal faktisk være en stor del av jobben til alle som jobber i skolen. Foresatte har selvsagt fremdeles hovedansvaret for barnets dannelse, men det er forventet at skolen også aktivt skal jobbe med danning av elever.

Og ja, det som foregår på fritiden, er blitt en del av denne danningen. Heldigvis. Skolen er en viktig del av hverdagen til elevene. Sosiale medier sover aldri. Bildedeling, nedsettende kommentarer og mobbing lever dessverre i beste velgående der 24/7. Også på skolen. Dette påvirker mange elever.

Det er klart at ansatte i skolen skal bidra i disse sakene. Vi jobber med barn. De trenger å føle på omtanke og omsorg fra trygge voksne når de har det vanskelig.

Danning skal faktisk være en stor del av jobben til alle som jobber i skolen, mener Ole-Jørgen Abelsen.

Hermansen, mener du at skolen før i tiden ikke brukte tid på disiplin? Det gjorde den i aller høyeste grad. En form for disiplin der fysisk avstraffelse og grov latterliggjøring av barn ikke var uvanlig. Det er ikke vanskelig å oppnå stille og tilsynelatende lydhøre elever på den måten. Men det er iskalde gufs fra fortiden.

Jeg er for disiplin. Disiplin som bygges gjennom dialog og ansvarliggjøring. Det tar tid. Og den overordnede delen av læreplanen sier at du skal bruke tid på det. Det er en del av danningen det også. Skolen skal ikke bare drive med faglig påfyll.

Jeg blir skuffet når jeg leser at «selvsentrerte, egoistiske og uoppdragne barn sendes nå til skolen». For noe tull! Jeg har nettopp ønsket 130 nye 8. trinnselever velkommen til skolen vår, og den beskrivelsen ville jeg ikke brukt om en eneste av dem. Tvert imot.

Egoistiske og uoppdragne barn? Skjerp deg, Hermansen. Barn er fantastiske! Det finnes noen som er mer «egoistiske» og mindre dannet enn andre. Da er heldigvis en viktig del av vår jobb å lære dem god danning, sammen med de foresatte.

Hermansen berører så vidt et emne der vi er enige, og det er bekymringen for elevers psykiske helse. Økningen i antall elever med skolenærværsproblematikk og med til dels omfattende psykiske utfordringer er så stor at vi trenger hjelp fra andre yrkesgrupper som har mer kompetanse innenfor feltet. Disse utfordringene fører til stor slitasje på de ansatte i skolen, og de ligger utenfor skolens dannelsesansvar.

Jeg er stolt av å få jobbe med fantastiske og dyktige medarbeidere som hver eneste dag gjør sitt ytterste for at barna vi jobber med og for, skal få de beste forutsetninger for å skape selvstendige og gode liv for seg selv. Det er en utfordrende og krevende jobb, men den er også utrolig givende.

Publisert: