Med Norge som forbilde

Norske og marokkanske selskap bør fortsette å investere i Vest-Sahara.

MAROKKO: Kystbyen Essaouira, som ble erobret av portugisere for 500 år siden, regnes for å være den vakreste byen i Marokko. AFTENPOSTEN

Zakia Khairhoum

Det pågår en konflikt Nord-Afrika. Både Marokko og Den saharawiske arabiske demokratiske republikk (SADR), ledet av frigjøringsbevegelsen Polisario, krever råderett over Vest-Sahara. Marokko har tidligere vært utsatt for tre typer kolonialisme. Franskmennene slo seg ned i midt Marokko, spanjolene i nord og sør Marokko, og Tanger var under internasjonal administrasjon.

Vest-Sahara har aldri vært en suveren enhet som kan anklage Marokko for okkupasjon. Både Haag-konvensjonen av 1907 og Genève-konvensjonen har definert begrepet «okkupasjonsmakt» til å gjelde når en stat okkuperer en annen. Hvordan kan Marokko okkupere et stykke av dets eget land?

Asria Mohamed skrev nylig iet innlegg i BT at norske selskaper bør trekke seg ut av Vest-Sahara. Mohamed har ikke satt føttene sine i sitt hjemland siden 1975. Jeg ønsker at alle saharawier som bor i leire, skal få sine identiteter identifisert ved kontoret til FNs høykommissær for flyktninger, for å få identitet og bevegelsesfrihet. Algerie og Polisario forhindrer dette.

Les også

Hjemløs i andres hjem

Konflikten i Vest-Sahara er historien om konflikten mellom Marokko og Algerie, som egentlig holder nøkkelen til å stoppe lidelsene i leirene. Mohamed mener norske selskaper opererer ulovlig i Vest-Sahara, men de opererer faktisk i henhold til internasjonale lover fastsatt av for eksempel EU, som ingen stiller spørsmål ved.

Når et selskap driver virksomhet i Vest-Sahara, gir det mange fordeler til lokalbefolkningen, og dette skaper nye arbeidsplasser og investeringer i lokal utvikling. Vil Mohamed at denne næringsvirksomheten i Vest-Sahara skal opphøre, og at løsningen er å søke hjelp fra Norge eller at saharawiene kommer til Norge for å søke asyl, istedenfor å arbeide i deres hjemmeland og forsørge seg selv og sine familier?

Marokko har, og hele verden kan vitne om dette, oppnådd politiske, sosiale og menneskerettslige reformer på et nivå som gjør landet til et forbilde og et eksempel å følge etter i Midtøsten og Nord-Afrika. Det har også hatt stor påvirkning på det økonomiske området, særlig i Vest-Sahara-regionen, det området som den spanske kolonitiden forlot fattige og uten infrastruktur. Så, merk deg forskjellen i området i kolonitiden, og i 1975 etter frigjøring.

Noen nordmenn tror at Marokko unytter rikdommen i Vest-Sahara. Hvilken rikdom? Fiske? Den nordlige delen av Marokko er omgitt av Middelhavet, og i vest av Atlanterhavet, og fiske foregår i begge havene. Marokko er rik på fosfat, det er den tredje største fosfatprodusenten i verden etter USA og Kina.

Ønsker Mohamed at Marokko stopper økonomiske investeringer i ørkenens region og istedenfor å dra nytte av naturressursene, ber og trygler Norge og andre land om å gi oss hjelp til å skaffe mat og medisiner? Det samme folket som ønsket at Marokko skulle lukke igjen alle investeringsvinduene i Vest-Sahara, vil da begynne å kritisere Marokko for ikke å tillate handelsvirksomhet.

Mohamed ønsker at de norske selskapene, som er veldig få sammenliknet med andre europeiske selskaper, skal få dårlig samvittighet og reise ut av regionen. Hvis disse selskapene flytter ut, vil dette føre til fortrengning av mange familier i Vest— Sahara, og det vil frata hundrevis av saharawier mulighetene for arbeid.

Hvorfor tar ikke Marokko Norge som vårt forbilde? Norge ga selvstyre til samefolket, men har ikke skilt dem fra resten av landet. De har rettigheter som resten av befolkningen i Norge. Selv vi norske av utenlandsk opprinnelse har like rettigheter som etniske nordmenn.

Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg