Integreringen er en suksesshistorie

Vinglepartiene i norsk politikk, SV og Ap, har en lettvint holdning til hva innvandringspolitikk faktisk dreier seg om.

Publisert:

FLERE ÅR: I de åtte årene SV og Ap styrte, håndterte de den lave flyktningestrømmen dårlig. Mennesker satt på mottak i en årrekke, skriver Helge André Njåstad (Frp). Foto: Håvard Bjelland

Debattinnlegg

Helge André Njåstad
1. kandidat, Hordaland Frp

Hvordan ville egentlig situasjonen i Norge vært i dag dersom en sosialistisk regjering måtte håndtere fjorårets store asyltilstrømming? Det første som slår meg, er at det ville vært kaotiske tilstander på linje med dem vi ser i Sverige. Dette er ikke basert på magefølelse eller det faktum at partiene Ap, Sp, SV og MDG er blitt eksperter på å vingle i politiske spørsmål, men på hvor dårlig SV og Ap håndterte en lav flyktningstrøm i de åtte årene de styrte. Mennesker satt på mottak i en årrekke, og ingen vet om disse partiene hadde en gjennomtenkt integreringsstrategi utover det å plassere mennesker på asylmottak.

Bare i år vil det bosettes rundt 15.000 flyktninger, det høyeste antallet noensinne. Det er ca. like mange flyktninger som forrige regjering klarte å bosette på de fire første årene i regjering fra 2005 til 2009. I deler av denne perioden måtte også familier vente på asylmottak i opp mot åtte måneder fra de fikk vedtak om opphold til de ble bosatt i en kommune. Nå er denne ventetiden på gjennomsnittlig fem måneder.

Les også

Flyktninger vi ikke ser

Det hjelper ikke at utsalgspartiet SV sier at de vil ta inn flere flyktninger når de ikke har en målrettet politikk for hvordan man skal behandle menneskene som kommer hit. Det er ingenting som er humant med å la familier sitte på mottak i en årrekke uten svar på hva fremtiden bringer. Og det er lite velferd i å la mennesker som vil jobbe, og som har fått opphold, sitte på mottak i åtte måneder før de får kommet ut i jobb. Ingen er i tvil om at mennesker fra krigsherjede land trenger hjelp, men da må vi vite hvordan vi hjelper.

Frp får til stadighet kritikk for at vi vil hjelpe i nærområdene. La en ting være helt klart: Hjelp i nærområdene er ikke et påfunn for å hjelpe minst mulig. Det er den nest beste måten Norge kan bidra til å hjelpe mennesker i nød – etter at vi har tatt inn så mange vi kan ta oss av, integrere, gi jobb og skolegang. Vi mener det er mer humant å hjelpe i nærområdene enn å la familier sitte i årevis på asylmottak med falske forhåpninger, uten noen muligheter og rettigheter, for så å bli sendt tilbake dit de kom fra.

At venstresiden ikke er begeistret for hvor mange som blir bosatt og kommer seg ut i jobb, gir oss et dystert bilde av hvor lite gjennomtenkt deres innvandrings- og integreringspolitikk er. At regjeringen i budsjetter for 2017 foreslår hele 500 millioner til integreringsarbeid, fremstår muligens som et slag i ansiktet for partier som uten grunn svartmaler regjeringens innvandringspolitikk.

Jeg sitter med en følelse av at vinglepartiene i norsk politikk, altså SV og Ap, har en lettvint holdning til hva innvandringspolitikk faktisk dreier seg om. Det er ikke så enkelt som å være for eller imot strengere grensekontroll. Det handler om gode og gjennomtenkte strategier som skal være bærekraftig i mange år, som skal være til det beste for dem som trenger vår beskyttelse og for norske innbyggere. Innvandringspolitikken må sende de riktige signalene utover landegrensene og sørge for at Norges velferd ikke svekkes selv om vi hjelper andre.

Dette fører meg over på en annen problematikk som ville oppstått dersom dagens alternativ til sittende regjering skulle styrt. Vi snakker her om en regjering som mest sannsynlig vil bestå av Ap, SV og MDG. Hvilke signaler hadde disse partiene sendt utover landegrensene?

Ikke bare mangler de en samlet politikk, dette er partier som ville gitt uklare signaler til verden om hvor lett det er å få opphold i Norge, signaler som kunne hatt katastrofale følger for vår velferd og sikkerhet.

Les også

Halvparten av europeere frykter flyktninger

Regjeringen vår er streng, men Høyre og Frp har stått stødig sammen med helt klare signaler til resten av verden. Det er vanskelig å få opphold i Norge. Det har vært nødvendig for å hjelpe dem som trenger det mest, og for å hindre enorme tilstrømninger av folk fra hele verden. Landene rundt oss mister kontrollen mens Norge står stødig og har kontroll, vi har bosatt og fått folk ut i jobb og skole.

Tiden fremover vil by på nye utfordringer og uforutsette situasjoner, men vi har heldigvis en regjering som står støtt sammen, med en grundig strategi både for håndtering av dem som skal være her, og for dem som ikke skal være her.

Integreringen begynner nå å ta form og er intet mindre enn en suksesshistorie bare ett år etter at vi opplevde den største asyltilstrømningen til Norge noensinne.


Publisert:
Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg