Et dopingfritt samfunn starter i lokalmiljøene

DEBATT: Doping rammer kjærester og samboere, familie og venner – og uskyldige tredjeparter.

Publisert: Publisert:

TRYGGHET: Rettssaken i Bergen er en kraftig påminnelse om at rene og trygge treningsmiljøer ikke er noe vi må ta for gitt, skriver innsenderne. Foto: NTB scanpix

Debattinnlegg

  • Fredrik Lauritzen
    Avdelingsleder for forebygging og folkehelse, Antidoping Norge
  • Tor Helge Vikøren Myhre
    Fylkeskoordinator i Hordaland, Antidoping Norge

Et omfattende dopingnettverk er avdekket og etterforsket av politiet siden 2015, og i disse dager sitter syv menn på tiltalebenken i Bergen tingrett for de påståtte ugjerningene.

De syv er tiltalt for å ha drevet organisert kriminell virksomhet, og nettverket de skal ha stått i spissen for, skal ha innført, produsert og oppbevart dopingmidler. I tillegg er seks av de syv også tiltalt for å ha brukt dopingmidler selv. I høst ble tre personer dømt i samme sak, og ifølge NTB oppretter politiet straffesak mot over hundre menn fordelt på flere politidistrikt.

Bare så det er sagt: De færreste velger å bruke doping. Heldigvis. Likevel bør saken i Bergen tingrett angå de fleste av oss. I hvert fall hvis du trener, har barn og unge som trener, er opptatt av at trening skal være sunt, og vil at treningssenter skal være en trygg og god arena både for deg selv og andre.

Denne dopingsaken dreier seg neppe om toppidrett. Den dreier seg om kriminalitet, ungdomsmiljøer og en treningskultur på avveie. Den dreier seg om kroppspress og muskelfokus som får unge, så vel som voksne, til å velge potensielt helseskadelige og kriminelle snarveier. Den dreier seg om personer som bryter norsk lov og setter andres liv og helse i fare for å tjene penger.

Operasjon Hush, som denne saken blir omtalt som, har forgreininger til flere steder i Norge. At de to hovedmennene i saken er tiltalt for å ha innført 102 kilo virkestoff over en seksårsperiode, vitner om et betydelig marked for disse ulovlige og skadelige stoffene. Til sammen skal dette nettverket ha produsert og solgt dopingmidler til en verdi av mer enn 30 millioner kroner.

Tall fra Tolletaten viser at etterspørselen etter dopingmidler er betydelig. I 2018 ble det gjort 1124 dopingbeslag, det nest høyeste antallet de siste ti årene. Tendensen er flere beslag, men mindre mengder. Det kan tolkes dit hen at mye av innførselen er til eget bruk, og ikke nødvendigvis for salg eller distribusjon.

Problemet med dopingbruk begrenser seg ikke bare til de fysiske konsekvensene for brukerne. Aggresjon og nedsatt empati er kjente psykiske bivirkninger ved bruk av anabole androgene steroider, og koblingen mellom doping og voldskriminalitet ble trukket frem under arbeidet med lovforbudet som trådte i kraft i 2013.

Etterforsker Erik Håland i Sør-Vest politidistrikt viser også til dette i en sak på antidoping.no. Tall han har innhentet, viser at 60 prosent av dem som ble registrert med dopingkriminalitet i hans politidistrikt i 2018 også var registrert med voldssaker.

Doping rammer ikke bare den som bruker. Det rammer kjærester og samboere, familie og venner og uskyldige tredjeparter. Det får både fysiske, psykiske og sosiale konsekvenser. Og ikke minst er det kriminelt, enten man bruker, oppbevarer, selger, innfører eller befatter seg med doping på andre måter.

Det er bra at ungdom trener, og vi har alle et ansvar for at det kan skje på en trygg og helsefremmende måte. Vi mener kunnskap om doping og antidopingarbeid er viktig. Ikke bare for potensielle brukere, men for alle yrkesgrupper som møter barn og ungdom i sitt virke, og da gjennom det også møter dopingproblematikken. Arbeidet for et dopingfritt samfunn starter i lokalmiljøene, så vi håper flere kommuner i Hordaland vil engasjere seg i dette arbeidet og samarbeide med oss. Operasjon Hush viser at arbeidet er nødvendig.

Rettssaken i Bergen er en kraftig påminnelse om at rene og trygge treningsmiljøer ikke er noe vi må ta for gitt. Det er også en påminnelse om at foreldre og foresatte bør engasjere seg aktivt i hverdagen til de unge, og ikke være redd for å snakke om temaer som trening, kroppsfokus og dopingbruk.

Har du meninger? Send oss en e-post. Følg BTmeninger på Facebook!

Publisert:
Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg