Det er mulig å få til et nytt kulturbyprosjekt med langvarige virkninger

Nettopp de varige effektene KulturBy2000 ga Bergen, bør være utgangspunktet for å søke om å bli europeisk kulturby på nytt.

Publisert: Publisert:

KULTURBY: 2000 var det store kulturbyåret for Bergen. Her fra åpningsfesten. Foto: Gidske Stark (arkiv)

Debattinnlegg

Harald Victor Hove
Byrådslederkandidat, Høyre

Bergen er og blir kulturbyen. Med et renommé og nettverk som går langt utenfor landet. Som kulturby er Bergen liten, men kan i kvalitet måle seg med de absolutt største i verden. Mye av grunnlaget for dette ble lagt da byen vår var europeisk kulturby i år 2000. Nettopp de varige effektene som dette året ga Bergen, bør være utgangspunktet for å søke om å bli europeisk kulturby på nytt.

Les også

Les kommentaren: Bergen bør bli europeisk kulturhovedstad igjen

Jeg mener KulturBy2000 var et vellykket prosjekt. Ja, opplevelsene og publikumsfesten ga bergenserne innblikk og stolthet, men det viktigste er at det har gitt varige verdier for ettertiden, og helt klart løftet kulturlivet i Bergen. Både Bergen Rockaktører (BRAK), Bergen senter for elektronisk kunst (BEK) og Oktoberdans er eksempler på «ektefødte» barn av kulturbyåret. Kunsthuset WRAP hadde sin spede oppstart som kulturbyprosjekt. Carte Blanches internasjonale virksomhet startet med et dansenettverk mellom de ni kulturbyene – det var starten på institusjonens internasjonale anerkjennelse.

POSITIV: Harald Victor Hove mener KulturBy2000 var en suksess. Foto: Elias Dahlen (arkiv)

Dette er bare noen eksempler på prosjekter som har etterlatt seg dype spor, og spør du andre i den daværende kulturbyorganisasjonen, vil du helt sikkert få andre og flere eksempler. En fellesnevner for disse prosjektene var at de ble initiert av de ulike grupperingene og miljøene selv, der de fikk tilskudd, bistand og råd fra Kulturbyorganisasjonen.

Jeg tror likevel den aller viktigste langtidseffekten av kulturbyprosjektet var at kunstnerne i Bergen begynte å tenke internasjonalt – og samarbeide internasjonalt. Der er det er et stort før og etter Kulturby Bergen 2000 – etter 2000 har det vært en selvfølge for de ulike kunstmiljøene i Bergen å orientere seg i en internasjonal kontekst.

Les også

Debatt: La kunstnerne bygge kulturhovedstaden

De KB2000-prosjektene som ikke ga langsiktige virkninger, var de prosjektene de ni kulturbyene i samarbeid eller hver for seg «kokte» sammen selv. De prosjektene var dyre og kompliserte og sjelden særlig vellykkede. Og det er vel knapt noen som husker noen av disse prosjektene i dag. Jeg har altså tro på og tillit til at kunstmiljøene og kunstnerne er gode til å finne frem til prosjekter med langsiktig verdi. Så trengs det en dyktig stab med høy fagkompetanse som kan bidra til realisering av prosjektene.

Og jeg tror det er helt avgjørende at «armlengdeavstanden» mellom kommunen og en kulturbyorganisasjon er flere armlengder lang – slik at man unngår all form for «politisk» detaljstyring av innholdet i et kulturbyprosjekt.

Siden 2000 har kulturlivet i byen vår dratt lasset i større grad sammen, og sjangeroverskridende prosjekter og utforskning av kunstprosjekter på tvers av institusjoner og kunstarter er blitt varemerket for kulturbyen Bergen. Jeg tror viljen til satsing og samarbeid er større nå – og jeg tenker det er et mulighetsrom der som kan utnyttes bedre enn det som var tilfelle i 2000.

Les også

Kulturhuset Forum åpner i sommer

Når det gjelder infrastruktur, mener jeg at den helt selvfølgelig skal på plass uavhengig av et kulturbyprosjekt. Bergen har et stort behov for mer fysisk rom til kulturproduksjonen vår og en kulturbysøknad må sees i sammenheng med dette. Både Sentralbadet, Kjødetomten og Griegkvartalet vil være viktige grep for å øke muligheten våre institusjoner og kunstnere har for å utvikle kulturbyen. Samtidig må mulighetene som finnes i de nye arenaene utnyttes og utfordres som ett ledd i et eventuelt kulturbyprosjekt.

Det er lenge siden år 2000 – nye mennesker, ideer og (sam)arbeidsformer har kommet til. Jeg liker tankene fra Århus – der man involverte hele regionen i planleggingen og gjennomføringen av kulturbyåret. Dersom man kan få til et prosjekt som tar med seg erfaringene fra sist – og som kan binde sammen Vestlandet og verden utenfor – tror jeg det er mulig å få til et nytt kulturbyprosjekt med langvarige virkninger.

Det ville i så fall være Bergen på sitt beste, et Bergen vi kan være stolte av!

Publisert:
Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg