• BRA FOR FLERTALLET: Det kan ikke utelukkes at roboten kan få negative konsekvenser for enkelte. Men det er liten grunn til å tro at dette gjelder flertallet, skriver Lars E. F. Johannessen. Høsten 2018 startet han et treårig forskningsprosjekt om roboten. FOTO: NO isolation/Estera Kluczenko

Overdreven skepsis til roboter

DEBATT: Roboten kan være et godt alternativ for barn som har få andre muligheter til å leke og lære med vennene sine.