Undervisning om overgrep kan ikke være valgfritt

DEBATT: Vi vil ikke være de voksne som ikke forstår.

KJENNER BARNA: Vi som jobber i barnehagen er like mye sammen med barna som foreldrene er fra mandag til fredag, da er det viktig at vi vet hvilke symptomer og tegn vi skal se etter, skriver innsenderne. Illustrasjonsfoto: NTB scanpix

  • Helene Herdlevær Jentoft og Erle Toft
    Studenter, barnehagelærer HVL

Vi er to studenter som snart er ferdig utdannet barnehagelærere, som i likhet med svært mange andre har fulgt BTs serie «De ødelagte». Det har vært mye tung lesning om barn som er blitt utsatt for overgrep. Det som skremmer oss, er at studenter som skal jobbe med barn, ikke lærer mer om dette.

Vi ønsker ikke å gå hjem fra jobb hver eneste dag med klump i magen fordi vi ikke vet hva vi skal se etter eller hvordan vi skal handle.

Ifølge rammeplanen for barnehagens innhold og oppgaver, skal personalet ha et bevisst forhold til at barn kan være utsatt for omsorgssvikt, vold og seksuelle overgrep, og vite hvordan dette kan forebygges og oppdages. Hvordan er dette mulig når studenter nesten ikke har lært om dette?

Høgskulen på Vestlandet (HVL) har bare én undervisningsøkt for alle studenter første år på barnehagelærerstudiet som omhandler overgrep og unormal seksualisert atferd hos barn. Dette tilsvarer seks timer obligatorisk undervisning om temaet. I tillegg til dette tilbyr HVL «økt handlingskompetanse», men dette er valgfritt.

Les også

Les også: – Vi må fortelle barn hva overgrep er

Hvordan kan et så viktig tema som dette være valgfritt? Burde ikke dette være noe som ligger til grunn i utdanningen ved alle barnehagelærerutdanninger i Norge? Burde vi ikke ha denne kunnskapen hvis vi skal være gode og trygge barnehagelærere?

Vi synes det er skremmende at vi ikke har lært dette. Vi har lest mange grusomme saker, kjøpt oss bøker for at vi ønsker så gjerne å lære.

Heldigvis tar flere barnehagelærere og grunnskolelærere videreutdanning, slik at de kan få kunnskap om hvordan man oppdager og håndterer barn som er blitt seksuelt misbrukt. Men dette er likevel kompetanse alle burde ha.

Les også

Stor BT-reportasje: Mennene som ødela egen familie

Sannsynligheten for at vi møter på dette når vi skal ut i jobb, er veldig høy. Vi som jobber i barnehagen er like mye sammen med barna som foreldrene er fra mandag til fredag, da er det viktig at vi vet hvilke symptomer og tegn vi skal se etter.

Konsekvensene av at barnehagelærere ikke har nok kompetanse, kan bli svært alvorlige. Hvis ikke vi vet hva vi skal se etter, blir overgrepene kanskje aldri oppdaget, og får fortsette i årevis, kanskje til og med til barnet er blitt voksen. Jo yngre barnet er når det får hjelp, til å bearbeide traumer, jo lettere er det å komme videre i livet.

Vi vil ikke være den voksne som ikke så eller ikke forsto. Vi ønsker å være trygge voksne, som kan møte alle barn med alle behovene de har.

Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg