Kvalitet er ikke billigere i Bergen enn i Oslo

Kulturministeren leker med tall når hun prøver å forsvare favoriseringen av museene i Oslo.

Publisert: Publisert:

KULTURKRITIKK: I sitt tilsvar skriver kulturministeren at jeg restarter en gammel diskusjon om forskjellsbehandling av kulturinstitusjoner i Oslo og Bergen. Hadde det enda vært slik at denne problemstillingen var et avsluttet og tilbakelagt kapittel, men den er dessverre like aktuell i dag som den var for ti år siden, skriver Kode-direktør Petter Snare. Foto: Rune Sævig (arkiv)

Debattinnlegg

Petter Snare
Direktør ved Kode kunstmuseer og komponisthjem

Selv bergensere aksepterer at Oslo er landets hovedstad, men en langvarig og systematisk økonomisk skjevfordeling der institusjoner i hovedstaden automatisk gis forrang i kulturbudsjettene, er til skade for hele landet.

Jeg startet en debatt rundt det faktum at Nasjonalmuseet har 20 ganger høyere bevilgninger fra staten enn landets nest største kunstmuseum Kode, selv om vi begge forvalter en nasjonal kulturarv.

I sitt tilsvar skriver kulturministeren at jeg restarter en gammel diskusjon om forskjellsbehandling av kulturinstitusjoner i Oslo og Bergen.

Hadde det enda vært slik at denne problemstillingen var et avsluttet og tilbakelagt kapittel, men den er dessverre like aktuell i dag som den var for ti år siden. Da erklærte byrådet i Bergen krig mot regjeringen på grunn av dens sentraliserende politikk.

Les også

Vi tar ikke livet av museums-Norge

Kulturministeren prøver å forsvare den uholdbare nedprioriteringen av kunst og kultur utenfor Oslo, ved å påpeke at bergenserne må finne seg i at Oslo er hovedstad, og at man derfor ikke kan sammenlikne bevilgningene.

Det er en håpløs påstand. Venezia er viktig, selv om byen ikke ligger i Roma. The Metropolitan Museum of Art er viktig, selv om det ikke ligger i Washington DC. Og Nidarosdomen er viktig, selv om den ikke ligger i Oslo.

Det sitter kanskje langt inne, men de fleste bergensere aksepterer nok at Oslo er hovedstaden i Norge. Men det er likefremt et elendig argument for den enorme skjevfordelingen av kulturbevilgninger vi har.

Kulturministeren leker med tall når hun prøver å forsvare forfordelingen til museums-Norge utenfor Oslo.

Ja, Kode har hatt en økning på 80 prosent i statlige overføringer fra 2009 til 2018. Fra 14,3 millioner til 25,9 millioner.

Det ministeren ikke forteller, er at dette blant annet skyldes et makeskifte med Bergen kommune, slik at USF Verftet ble tatt ut av statsbudsjettet og overlatt til kommunen mot at bevilgningen til KODE økte.

Så i sum ble det knapt brukt en statlig krone mer i Bergen av dette grepet. I samme periode har det også vært en prisstigning på over 17 prosent.

KULTURMINISTEREN: Kulturministeren leker med tall når hun prøver å forsvare forfordelingen til museums-Norge utenfor Oslo, mener Petter Snare. Foto: Larsen, Håkon Mosvold / NTB scanpix

Det er med god grunn ministeren bruker prosenter istedenfor kroner. Men vi lever ikke av prosenter, men av faktiske bevilgninger.

Videre tilskrives den enorme bevilgningen til Nasjonalmuseet at de må betale husleie. Det gjør også institusjoner utenfor Oslo. Kode betaler faktisk nokså nøyaktig like mye i husleie som hele tilskuddet vi mottar fra staten.

Det er ikke bare museene som lider under statens Oslo-nærsynthet.

  • Den Norske Opera får 624 millioner, samtlige andre norske operaer får til sammen 59,8 millioner fra staten.
  • Dansens hus i Oslo får 42 millioner, Norges mest kjente dansekompani i Bergen – Carte Blanche får 27 millioner.
  • De to statlige teatrene i Oslo får over 175 millioner hver. De 13 teatrene utenfor Oslo får i gjennomsnitt 38 millioner hver.
  • I 2019 får Oslos fire museer mer enn 40 prosent av bevilgningen til norske museer, til sammen over 700 millioner. De øvrige 58 museene får i snitt 17,5 millioner.
Les også

Fagre ord og foreløpig tomme tiltak

Den Nationale Scene i Bergen sin årelange kamp for å få noen millioner til å investere i funksjonell og forsvarlig dreiescene på DNS er et annet eksempel på hvor langt inne pengene sitter når det skal brukes statlige penger i Bergen.

Mens det nærmest som en selvfølge ble bevilget 1,9 milliarder kroner fra staten til å ruste opp Nationaltheatret.

Begge disse institusjonene er nasjonale, men fordi den ene ikke ligger i Oslo, havner den automatisk på et økonomisk B-lag.

Jeg unner Nationaltheatret hver krone, men dette tjener som enda et eksempel på hvor mye lenger veien er å gå når noe ligger utenfor hovedstaden.

Det er viktig for Norge at hele landet kan vise kultur av høy kvalitet, og det er ikke slik at denne kvaliteten er vesentlig billigere i Bergen enn i Oslo.

Landet trenger flere omdreingspunkter enn bare de som er i Oslo.

Venstre bør være de første til å sikre ytringsfrihet for kunsten, kvalitet til hele landet og en mulighet for hovedstadsinstitusjonene til å måle seg med kvalitet andre steder i landet.

Ministeren tar feil når hun tror det bare er i Oslo at det kan lages kvalitet og kultur av nasjonal betydning.

Debatten om fordeling av kulturmidler mellom Oslo og Bergen startet i 2008, fordi det var mange grelle eksempler på institusjoner i Bergen som fikk en brøkdel av tilsvarende institusjoner i Oslo.

Denne skjevfordelingen er fremdeles et faktum, men dreier seg til dels om andre institusjoner enn for ti år siden.

Jeg skulle jo gjerne ønske at det var unødvendig å ta opp igjen denne diskusjonen nå. Men det er dessverre sånn at verken skiftende regjeringer eller politikere på Stortinget har evnet å gjøre noe med situasjonen.

Les også

Trine Skei Grande skaper bekymring i Bergens kulturliv

Så er det lov å håpe på at vi kan gå bedre tider i møte med Venstre i kulturdepartementet, siden Venstre er det eneste partiet på Stortinget som viser en reell vilje til å flytte makt og arbeidsplasser ut av Oslo.

Men da er det viktig ikke å glemme en av de viktigste virkemidlene staten har, statsbudsjettet.

Hvis ingenting blir gjort, er Norge utenfor Oslo dømt til å tape. Det er litt som å kjempe mot tyngdekraften. Og om ti år blir nok noen beskyldt for å restarte denne gamle debatten enda en gang.

Men jeg tillater meg å håpe på at våre folkevalgte har gjort jobben sin og tatt tak i dette problemet innen den tid.

Publisert:
Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg