• FUNGERER IKKE: I norske fengsler sitter det i dag innsatte med så store psykiske lidelser, at de ikke klarer å fungere i fellesskap med andre innsatte, skriver Sivilombudsmann Aage Thor Falkanger. FOTO: Sivilombudsmannen

Isolasjon av psykisk syke innsatte er uverdig

Ansvarlige myndigheter må iverksette tiltak for disse innsatte slik at de får et behandlingstilbud, og at isolasjonen avbrytes.