IT-universitetet – for snevert for samfunnets interesser

For over 100 år siden var det et fantastisk grep å bygge en egen teknisk høyskole i Trondheim. I dag er teknologistudiene – med god grunn – integrert i et større universitet, med et bredt tilfang og mangfold av kompetanse og fag.

Publisert Publisert

SKEPTISK: Digitalisering av samfunnet er sammensatt og komplekst, og en utdanning løsrevet fra andre faglige perspektiver er neppe veien å gå, skriver UiB-rektor Dag Rune Olsen. Foto: Bård Bøe (arkiv)

Debattinnlegg

  • Dag Rune Olsen
    Rektor, Universitetet i Bergen

Kai A. Olsen ser behovet for å styrke norsk IT-kompetanse og foreslår å etablere et eget IT-universitet i Bergen (BT 6. mai). Jeg deler fullt og helt Kai A. Olsens syn på behovet for digital kompetanse. De siste årene har medieindustrien gjennomgått en digital transformasjon få trodde var mulig, roboter og algoritmer inntar finansnæringen med samme kraft, og snart stilles din diagnose på Haukeland universitetssykehus ved hjelp av kunstig intelligens. Offentlig sektor og tjenester digitaliseres i stort tempo. Utilstrekkelig datasikkerhet truer personvern og samfunnskritisk infrastruktur. Behovet for digital kompetanse er stort – og økende.

Et eget IT-universitet kan synes besnærende, og et betimelig og ekspansivt svar på et presserende samfunnsbehov. Eksemplene jeg viser til over forteller imidlertid om behovet for bred digital kompetanse; fra teoretisk kunnskap om algoritmer, koding, brukergrensesnitt og til hvordan digitale verktøy endrer en organisasjon og påvirker enkeltindivider. Til det blir et IT-universitet rett og slett for snevert. Digitalisering av samfunnet er sammensatt og komplekst, og en utdanning løsrevet fra andre faglige perspektiver er neppe veien å gå. NIFUs Kandidatundersøkelse 2017 viser at arbeidsløsheten for kandidater med master i IT-fag øker, og ligger over snittet for alle masterkandidater. Dette på tross av at arbeidslivet etterspør mer IT-kyndighet. En forklaring kan være at utdanningene er for ensidige og at arbeidslivet trenger mer sammensatt kompetanse.

Les også

Kritiserer forkunnskapene til norske studenter: – Store nivåforskjeller mellom utdanningene

I BT 11. mai leser vi at jobben som advokat var mye mer digital enn forventet. Det samme kan nok sies om en rekke yrker. Digital kompetanse er sammensatt. Derfor har vi iverksatt et arbeid for å utarbeide utdanningstilbud til alle 17.000 studenter ved UiB som sikrer nødvendig digital kunnskap og kompetanse – tilpasset de ulike studiene og fagspesialiteter.

I likhet med NTNU tilbyr UiB i dag IT-utdanning ved flere fakulteter, og da med ulik innretning. For å utnytte ressursene på en best mulig måte og skape fremtidsrettede IT-utdanninger, har involverte instituttledere fått i oppgave å planlegge samlokalisering av fagmiljøene. De skal også gjennomgå utdanningsporteføljen vår. Universitetsstyret kan fatte vedtak om et samlet ikt-miljø i løpet av høsten.

Et universitet er en kostbar samfunnsinstitusjon. Det består av ulike institutter, fakulteter, administrative tjenester og dels svært dyr infrastruktur. Trolig er det ikke økonomisk mulig å drive et universitet faglig forsvarlig med færre enn 5000–10.000 studenter. Selv om Bergen er en usedvanlig attraktiv studentby, kan det vise seg krevende å trekke så stor andel av nasjonens IT-studenter til Vestlandshovedstaden.

Publisert
Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg