Eit barn treng meir enn morsmjølk

DEBATT: Tommel opp for fedrekvoten som legg forholda til rette for at born får to nære omsorgspersonar i staden for berre éin.

Publisert Publisert

BETRE FORELDRE: Eit barn som har fått tid frå starten av livet til å bli trygg på begge foreldra sine, vil ikkje ha vanskar med å veksle mellom dei. Dette vil gje meir opplagde, og sannsynlegvis betre foreldre, skriv innsendaren.

Debattinnlegg

  • Oda Barth Vedøy
    Mor og realfagslærar
  1. Leserne mener
iconDenne artikkelen er over ett år gammel

Fleire lesarinnlegg i BT, seinast innlegget «Jeg er jo «bare» en mor», problematiserer fedrekvoten. Det blir hevda at fedrekvote er ein kostnad som mor og barn skal betale.

Dette er ein merkeleg påstand. Tvert i mot legg fedrekvoten til rette for ein god far-barn-relasjon, noko som igjen vil avlaste mor. Barnet vinn fleire primære omsorgspersonar, og mor slepp å stå åleine med ansvaret.

Les også

Nå skal dere høyt utdannede mennesker lytte til hva en helt vanlig mor har å si.

Evna til å bere fram eit barn er medfødd og kjønnsbestemt. Men det er ingen grunn til å tru at evna til å ta vare på det er det same. Halde riktig, skifte bleie, tolke lydar og gråt og trøyste – dette er dugleikar me tileignar oss ved erfaring. Den som vil vere ein god omsorgsperson for barnet sitt, må nytte tid saman med det, mor som far.

Ein far kan trøyste, trille, skifte og «lalle» akkurat som mor. Det einaste han ikkje kan, er å servere morsmjølk direkte frå kjelda, men det er det strengt tatt ein del mødrer som ikkje kan heller. Det er ikkje krise, det går bra med barna deira òg.

Oda Barth Vedøy Foto: Privat

Morsmjølk inneheld ein del komponentar som ikkje finst i morsmjølkerstatninga, og er sjølvsagt det beste av dei to alternativa. Men i den siste tidas lesarinnlegg kan ein få inntrykk av at det skulle det vere det einaste av betydning.

Eit barn treng meir enn morsmjølk. Eit barn treng tolmodige omsorgspersonar som held ut skriking og vakenetter. Eit barn som har fått tid frå starten av livet til å bli trygg på begge foreldra sine, vil ikkje ha vanskar med å veksle mellom dei. Dette vil gje meir opplagde, og sannsynlegvis betre foreldre.

Ein treng ikkje droppe amminga for å leggje til rette for at barnet skal bli trygg på begge foreldra. Men om barnet får ei flaske med erstatning eit par gonger i veka, tar det ikkje skade av det heller.

Med dei svært rause ammetidsordningar me har i Noreg, kan mødrer som ammar byrje i jobb og samtidig halde oppe amminga. Arbeider du i kommunen, får du to timar lønna ammefri kvar dag. Arbeider du andre stader, har du rett på éin time. Dersom mor byrjar i jobb når barnet er fire–seks månader, er det anbefalt at barnet blir introdusert for fast føde, og ammefrekvensen vil uansett gå ned. Resten av barnets behov er far eller medmor like godt rusta til å følgje opp.

Tommel opp for fedrekvoten som legg forholda til rette for at born får to nære omsorgspersonar i staden for berre éin. Som ein bonus får me meir likestilling i heimen og i arbeidslivet. Vinn-vinn for barn, fedrar og kvinner.

Publisert
Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg