Klimaambisjonene lagt igjen på fergekaien

Fremfor å sette krav, har Ketil Solvik-Olsen akseptert at skipene mellom Bergen og Kirkenes skal få brenne diesel i ti år til.

Publisert Publisert

KASTET OVER BORD: Samferdselsdepartementet presterer å kaste klimaambisjonene over bord når man nå lyser ut nytt anbud for kystruten Bergen-Kirkenes. I dag betjenes den av Hurtigruten AS, skriver innsenderne. Foto: Helge Sunde (arkivfoto)

Debattinnlegg

  • Hege Økland
    NCE Maritime CleanTech
  • Marius Gjerset
    Miljøstiftelsen ZERO
  • Erik Ianssen
    Selfa Arctic
  1. Leserne mener

Skal Norge nå målene i Paris-avtalen, må regjeringen øke sine ambisjoner i klimapolitikken. Politikerne har ikke råd til å ta en eneste avgjørelse de neste årene uten at den er gjennomsyret av klimahensyn.

Likevel presterer Samferdselsdepartementet å kaste klimaambisjonene over bord når man nå lyser ut nytt anbud for kystruten Bergen-Kirkenes. I dag betjenes den av Hurtigruten AS.

Kystruten er et av Norges utstillingsvinduer mot verden, men mangler krav til nullutslipp inn og ut fjorder og havner. Kravene til CO2-reduksjon er for lave, og miljøvektingen er overraskende nok helt fraværende til tross for Stortingets vedtak om 30 prosent miljøvekting i offentlige anbud. Det vil si at innenfor minimumskravene er det bare laveste pris som gjelder, og man kan fortsette med gårsdagens teknologi.

Det er 13 år igjen til klimakuttene vi forpliktet oss til i Paris-avtalen skal oppfylles. I 2015 var Norges totale petroleumsforbruk 8,7 milliarder liter. I 2016 var også forbruket 8,7 milliarder liter. Vi har dårlig tid, men står på stedet hvil, og stamper i miljømotvind og klimabrottsjø.

Skipene som betjener Bergen-Kirkenes, brenner årlig 71 millioner liter diesel. Det er rundt én prosent av all petroleum som forbrennes i Norge, med store utslipp av miljøskadelige gasser som nitrogenoksid (NOX) og svoveldioksid (SO2). De slipper ut 215.000 tonn CO2 i året, eller 6 prosent av de totale utslippene fra norsk innenriks skipsfart. Det tilsvarer utslippene til 100.000 biler.

Vi synes derfor det er uforståelig at nytt anbud for ruten er utformet uten noe som helst dialog med aktørene som skal levere teknologien til disse båtene.

Ved slike store anbudsprosesser skulle man tro at Regjeringen og Samferdselsdepartementet vil ha behov for å oppdatere seg på teknologiutviklingen og mulighetsbildet. Industriens budskap til samferdselsministeren er at fartøyer til Kystruta kan leveres med utslippsfrie teknologier som kan gi store utslippskutt og teknologiutvikling til anbudsstarten i 2021. Dialogkonferanser i offentlig anbudsprosesser må brukes for å innhente et totalbilde av teknologistatus og markedssituasjon. I anbudsutformingen virker det som om departementet mener de vet best selv.

En slik holdning er ikke bare arrogant og risikabel, men også kostbar. Både for statsbudsjettet, for en offensiv norsk maritim næring som vil ta markedsposisjoner på bygging av utslippsfrie skip og for klimaet.

Gjennom Paris-avtalen har Norge forpliktet seg til å kutte klimautslippene med 40 prosent innen 2025. Skal vi nå det målet, er det viktig å jobbe frem løsninger som konkurrerer ut fossil energi, og som får volum raskt. Volum får vi raskest ved at offentlige myndigheter er klar over, og tar i bruk, sin innkjøpsmakt.

Fergesektoren er et godt eksempel på hvordan det offentlige bidrar til norsk teknologiutvikling. Som et resultat av myndighetenes tydelig uttrykte krav til lav- og nullutslipp, er at mer enn 50 ferger vil være elektriske eller hybride innen 2020. Men hvor er ambisjonene for resten av skipsfarten? Hvor blir det av de tiltakene?

Fremfor å sette krav, har Ketil Solvik-Olsen akseptert at skipene langs kystruten skal få brenne diesel i 10 år til mens de tøffer inn og ut av våre unike og sårbare fjorder. Det er det samme som å si at vi ikke har noen intensjon om å oppfylle våre klimaløfter – at vi ikke er opptatt av å holde det vi lover i kampen mot de globale klimautfordringene. At vi ikke er så opptatt av å skjerme våre egne unike fjorder og natur mot skadelig miljøgasser.

I anbudet for kystruten skusler samferdselsministeren vekk en unik mulighet – både i klimakampen og i norsk teknologiutvikling. Industrien står klar til å levere nye løsninger som ville gjort kystruten og norsk kystfart til et globalt utstillingsvindu for miljøvennlig teknologi.

I kjølvannet av dette anbudet blir det svært vanskelig.

Publisert
Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg