Selvsagt prioriterer Høyre klima

Frøy Gudbrandsen mener Høyre snakker for lite om klima i valgkampen. Jeg roper kanskje ikke høyt nok til at BT hører meg, men jeg hever gjerne stemmen nå.

STORT GAP: Da vi overtok i 2013, var Norge langt unna å nå 2020-målene. Gapet var stort, skriver klima- og miljøminister Vidar Helgesen. Rolf Øhman

Vidar Helgesen
Klima- og miljøminister

I torsdagens avis kritiserer Frøy Gudbrandsen Høyre for å snakke for lite om klima i valgkampen.

Høyres klimapolitikk kutter utslipp effektivt og skaper grønne arbeidsplasser. Og jeg kan avsløre at den også kutter behovet for olje i verden.

1. Klimapolitikken vår kutter behovet for olje. Transport står for over halvparten av oljeforbruket i verden. Med elbil-politikken vår gjør Norge mer enn alle andre for å bane vei for mer miljøvennlige biler. I tillegg har jeg fått på plass forbud mot oljefyring – noe en lang rekke miljøministre før meg har lovet, men ikke levert.

2. Vi vil vurdere klimarisiko ved utbygging av nye olje- og gassfelt. Vi er imot symbolpolitikk som kutter norske, men øker globale utslipp. Produksjon og det meste av forbruket av norsk olje- og gass er underlagt en streng klimapolitikk. Hvis vi stopper norsk oljeproduksjon raskt, flytter produksjonen til land som Russland, Saudi-Arabia og Iran. Det er dårlig for verdens klima, for de har verken CO₂-avgift eller noe kvotesystem.

KRITISK: «Høyre gir velgerne ti grunner til å stemme på partiet, men klima er ikke en av dem», skrev politisk redaktør i Bergens Tidende, Frøy Gudbrandsen, 7. september. Fred Ivar Utsi Klemetsen

3. Vi mener klimapolitikk er omstillingspolitikk. Nye næringer må få vokse frem. Et eksempel er at maritime klynger i krise har fått mye muligheter med regjeringens satsing på grønn skipsfart. Idag har vi én elektrisk bilferge. Om få år er det femti.

4. Vi bygger ut mer fornybar kraft enn det er gjort de siste 25 årene. Vi ga for eksempel klarsignal til Europas største landbaserte vindpark som nå bygges i Midt-Norge.

5. Klimavennlige næringer får grobunn. Vi har gjort Norge til et av de mest attraktive land for verdens raskest voksende kraftkrevende næring: datasentre. Vi har redusert elavgiften og bygger ut fibernett. Idag slipper datasentre globalt ut like mye klimagasser som internasjonal luftfart. I Norge blir de utslippsfrie.

Les også

Klimaet som forsvant

6. Grønn innkjøpsmakt tas i bruk. Vi krever nå at offentlige innkjøpere skal ha en grønn plan for miljøvennlige innkjøp. Vi har gjeninnført klageadgangen som de rødgrønne fjernet.

7. Nyskapingen blir grønnere. Om halvparten av Innovasjon Norges prosjekter er nå klima- og miljørettede. Det betyr lavere utslipp fra norske bedrifter, men det betyr også økt grønn konkurransekraft.

8. Vi lovet større kollektivsatsing i storbyene og nå kommer den. Vi har innført en ny ordning med minst 50 prosent statlig finansiering av alle store kollektivutbygginger i og rundt de store byene. Det betyr for eksempel penger til Bybanen i Bergen.

9. Vi lanserte målet om minst 40 prosent utslippskutt og skal gjennomføre det sammen med EU. Dette samarbeidet betyr en mer ambisiøs, forpliktende og forutsigbar klimapolitikk. Det er også bra for norsk næringslivs grønne konkurranseevne. Ap og Sp har dessverre skapt tvil om de ønsker en EU-løsning.

10. Høyre er et oppriktig samarbeidsparti. Partnerne våre får gjennomslag. Ikke minst har Venstre fått gjennomført mye av sin klima- og miljøpolitikk. Tonen mellom Ap og MDG tyder ikke på at et MDG i vippeposisjon vil få mye gehør.

Norske klimagassutslipp fra fastlandet er nå på sitt laveste siden målingene startet i 1990. Da vi overtok i 2013, var Norge langt unna å nå 2020-målene. Gapet var stort. Politikken til regjeringen og samarbeidspartiene har bidratt til å kutte tre fjerdedeler av dette «utslippsgapet». Om du er opptatt av klima, bør du derfor stemme Høyre på mandag.

Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg