Fremtidsskolen er uten lekser

Gradvis vil vi utvide skoledagen slik at leksene gjøres på skolen, så kan barna ha fri når de kommer hjem.

Publisert Publisert

TILSLØRING: Debatten om fremtidsskolen er for viktig til at vi kan la den tilsløres av kunstige motsetninger – som at noen er mer for kunnskap enn andre, skriver Audun Lysbakken. Foto: Scanpix

Debattinnlegg

  • Audun Lysbakken
    SV-leder

Da Høyre i sin tid lanserte sin «kunnskapsskole», tok de avstand til den norske fellesskolen. En skole de mente hadde feilet sitt oppdrag fordi elevenes skoleresultater i den internasjonale PISA-testen ble karakterisert som «middelmådige». De stemplet dessuten SVs skolepolitikk for å være mer opptatt av lek enn læring.

Debatten om fremtidsskolen er for viktig til at vi kan la den tilsløres av kunstige motsetninger som at noen er mer for kunnskap enn andre. Det er ikke der uenighetene om skolen finnes. Derimot er det betydelig politisk uenighet om å sikre alle elever nok lærere til at de blir sett, om tillit til lærere og skoleledere, og synet på skolens brede samfunnsoppdrag.

Les også

– Jeg stresser over fravær hele tiden

I motsetning til Høyre mener jeg at vi har grunn til å være stolte av den norske fellesskolen. Den har medvirket til at vi har et godt land å bo i – med små forskjeller og høy tillit mellom folk. For meg er det en bedre skoleattest enn hvilken ranking vi får på PISA-tester.

Men det er ikke naturgitt at vi kommer til å ha det sånn fremover. Vi vet at ulikhetene øker, og at foreldrenes utdanningsnivå har stor betydning for elevenes karakterer. Fra forskningen vet vi at skolen er blitt teoritung og ensrettet.

Selv om skolen ikke kan utjevne sosiale forskjeller alene, så vet vi at skolens bidrag er viktig. Skal vi skape en skole som gir alle barn like gode muligheter for å lykkes, må vi lytte til de faglige råd. Ludvigsenutvalget, som i 2015 leverte sine anbefalinger om fremtidens skole, sa at innholdet i skolen måtte stimulere til mer kreativitet og det å se hele mennesket. En slik skole krever en kursendring.

Høyres smale kunnskapsskole står for fall. Nå må vi prioritere det som skolen mangler mest:

  • Skolen trenger flere lærere. SV vil innføre en nasjonal regel for økt lærertetthet. Dette vil gi 260 ekstra lærere til skoler over hele Hordaland.
  • Lærerne må få større faglig handlingsrom, og det må gis tid til mer dybdelæring. Derfor vil SV innføre en tillitsreform i skolen.
  • Skoledagen må bli mer praktisk og variert.

Gjennom et bytte av tiden barna likevel bruker på lekser eller er på SFO, vil vi gradvis utvide skoledagen med ca. halvannen time. Det vil skape mer rom for utforskende og kreativ læring, vi kan gi elevene mer fysisk aktivitet, og vi får tid til å spise et sunt måltid i fellesskap. Leksene gjøres på skolen med hjelp fra lærere, og så kan barna ha fri når de kommer hjem.

Les også

Norsk skole er nesten klin lik som på 1800-tallet

Mange skoler er allerede på god vei. På Møhlenpris skole i Bergen har de innført skolelekser. På Slettebakken skole får barna et gratis og variert idrettstilbud, leksehjelp og mat i tilknytning til skoledagen. Og på Årstad videregående skole gir de tilbud om gratis skolefrokost for å motvirke frafall. Disse er ikke de eneste, og de viser at en slik skoledag er ønsket av mange. En skole som gir alle like gode muligheter for å lære, lykkes og trives.

Publisert
Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg