«Det er ikke Razika som er idiotene, Suzanne Aabel.»

Trakasseringen Razika opplevde er dessverre ikke uvanlig. Men det er ikke greit.

BLE KALT JØDEHATERE: Razika fikk trusler etter at de gikk i 1. mai tog bak parolen til Palestinakomiteen i Bergen. ARKIVFOTO: MARIE HAVNEN Marie Havnen

Debattinnlegg

Espen Nordheim
På vegne av Razika og Palestinakomiteen i Bergen

Etter å ha kalt jentene i Razika «idiotjenter» for å gå bak Palestinakomiteens parole i 1. mai— toget, stilte Suzanne Aabel spørsmålet «Hva har Israel med 1. mai toget å gjøre!».

Espen Nordheim

1.mai er en festdag for sosialister over hele verden, og en dag vi kjemper for arbeiderenes rettigheter, ikke bare her i Norge, men også internasjonalt. I år, som tidligere år, er Palestinakomiteen i Bergen med på denne festen, ved å arrangere frokost med palestinsk mat for våre medlemmer, og ved å delta i 1. mai— toget med egen parole.- Vi har aldri opplevd noe lignende, sier Razika:

Les også

Razika trues på livet og blir kalt «jødehatere»

I år hadde vi med oss hele bandet Razika bak vår parole, som var «Boikott Israel, Fritt Palestina». Det er ikke uvanlig at vi har kjente og ukjente mennesker bak vår parole. Vi ønsker alle hjertelig velkommen.

Bandet tok et bilde for å dokumentere sin deltakelse, og delte så dette bildet på Facebook. Dette er heller ikke uvanlig. Jeg gjorde det samme.

Men så skjedde det noe uvanlig. Bildet ble delt av Suzanne Aabel med en tekst der hun kalte bandet for «idiotjenter». Videre begynte medlemmene i bandet å motta meldinger fra ukjente personer, der de ble trakassert, anklaget for antisemittisme og truet med massevoldtekt.

Trakasseringen er dessverre ikke uvanlig, men det er ikke greit.

I tillegg til å kalle jentene i bandet idioter, spurte også Suzanne Aabel hva Israel har med 1. mai-toget å gjøre. Vel, Suzanne, her kommer svaret på spørsmålet ditt.

Palestinske arbeidere trenger at vi legger press på Israel. Den israelske stats okkupasjon av Vestbredden og beleiring av Gaza fører til stor nød og arbeidsledighet blant palestinere. I følge Verdensbanken er arbeidsledigheten blant palestinere i dag på 25 prosent, i motsetning til 4,6 prosent i Norge. På Gaza er tallet enda høyere, med en arbeidsledighet på nesten 60 prosent. Denne enorme ledigheten fører til at 80 prosent av de som bor på Gaza er avhengig av nødhjelp.

Mangel på arbeidsplasser fører til at mange palestinere på Vestbredden må ta jobb i Israel, for å brødfø familiene sine, og det er dessverre ikke uvanlig å se palestinske arbeidere jobbe med å bygge ulovlige israelske bosetninger, som bygges på land stjålet fra palestinere. Palestinerne på Gaza lever under en beleiring, og slipper ikke ut av Gaza for å jobbe, hverken til Israel eller til Egypt.

Vi kan ikke, i et åpent og fritt samfunn, akseptere at noen ønsker at andre skal bli massevoldtatt, fordi de ønsker å vise solidaritet med et folk som har levd under en brutal okkupasjon i snart 50 år. Vi kan ikke akseptere at noen blir truet til stillhet. Heldigvis er dette sterke kvinner, og bandet har stått stødig i stormen, og vist en verdighet i møte med denne uverdigheten, som er imponerende. De er sågar med på å underskrive denne teksten. Det står det respekt av!

Kronikk:

Les også

«Den sjølvpåførte naiviteten til Odins søner er kanskje sjarmerande. Men den er farleg.»

Det er i økende grad vanskelig å kritisere Israels handlinger og vise solidaritet med det palestinske folket i mediene. Det så vi senest når leder for Palestinakomiteen i Norge, Kathrine Jensen, ble nektet innreise i Israel og Palestina av israelske sikkerhetsstyrker. Hun ble beskrevet som en sikkerhetsrisiko, ble fengslet, og sendt tilbake til Norge etter flere timer med svært ubehagelige avhør.

Vi så det også når Sissel Wold og Fredrik Græsvik ble utsatt for en hatkampanje etter at de jobbet som journalister under Israels siste angrep på Gaza i 2014. Legen Mads Gilbert har også blitt utestengt fra Gaza, der han i årevis har stått skulder mot skulder med palestinske leger og reddet livene til palestinske offer for den brutale okkupasjonsmaktens krigsmaskin. Dersom man viser støtte for Palestina, blir man fritt vilt.

Karakteristikker som antisemitt blir ofte hengt på oss som kjemper for palestinernes rettmessige frihet. Vi må ærlig innrømme at vi begynner å bli lei av dette stempelet. Vi er lei av å måtte forklare gang på gang at vi kjemper mot en stats brutale og ulovlige okkupasjon av det palestinske folket, og at vi ikke er mot en religiøs folkegruppe. Og vi er lei av å måtte forklare dette, igjen og igjen, til personer som har en tendens til å karakterisere hele det palestinske folket som terrorister.

Under det siste angrepet på Gaza, ble ifølge nettavisen Mondoweiss, over 134 fabrikker bombet. Disse blir ikke bygget opp igjen, da Israel har strenge restriksjoner på innføring av sement til Gaza. Ifølge The Palestinian General Federation of Trade Unions (PGFTU), fører disse restriksjonene til at 70.000 anleggsarbeidere har mistet jobbene sine. 80 prosent av fabrikkene på Gaza har stoppet produksjonen, pga. Israels restriksjoner på innføring av drivstoff, som driver kraftverkene i Gaza, noe som fører til strømbrudd mesteparten av døgnet.

Utenriksforsker Asle Toje:

Les også

De nordiske landene er ekstreme

I Gaza er også store jordbruksarealer gjort utilgjengelige for bøndene som eier disse, da de ble innlemmet i buffersonen som går langs grensen mellom Gaza og Israel. Dette er også blant de mest fruktbare jordbruksområdene i Gaza, og utgjør ca. 30 prosent av all dyrkbar jord. Dersom bøndene på tross av dette får dyrket mat, blir de nektet å eksportere denne maten. Fiskerne på Gaza får ikke ta båtene sine lengre ut enn tre nautiske mil.

Kadra Yusuf:

Les også

«Pass på din mor, hvis hun ikke lærer å holde kjeft, kommer vi og tar henne fra deg.»

Hvis ikke dette er gode nok grunner til at det er viktig og riktig å kjempe for palestinernes rettigheter i 1. mai— toget, kan vi alltids legge til at den sjette konferansen i den andre Internasjonalen i Amsterdam i 1904 ba «alle sosialdemokratiske organisasjoner og fagforeninger i alle land om å demonstrere energisk på 1. mai for etableringen av 8- timers dagen, for proletariatets rettigheter, og for universell fred». Universell fred og proletariatets rettigheter ligger i grus i Palestina, grunnet Israels brutale okkupasjon. Og vi marsjerer stolt i solidaritet med det palestinske folket 1.mai.

Definisjonen av ordet idiot, som kommer fra det greske ordet idiotis, er en som er uvitende, og jeg føler meg helt trygg når jeg sier at i dette tilfellet er det ikke kvinnene i Razika som er idiotene, Suzanne Aabel.

Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg